Nationaal Vlaamsch Studentenverbond (NVS)

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

opgericht in Utrecht begin 1916 door uitgeweken Vlaamse studenten, die het voornemen hadden aan de Rijksuniversiteit Gent te studeren zodra deze door het Duitse bezettingsbestuur een Nederlandstalig onderwijsregiem zou krijgen.

De initiatiefnemer was Robert van Genechten. In mei 1916 concentreerde zich een eerste groep studenten in Antwerpen rond Van Genechten en Geo van Tichelen. Het ging uiteindelijk om een groepering van iets meer dan een honderdtal studenten, "zonder onderscheid van kerkelijke of wijsgerige richting". Voorzitter werd Van Tichelen.

Volgens artikel 1 van de statuten was het doel: ijveren voor de Vlaamse hogeschool van Gent. In een brief van 28 juli 1916 aan Marcel Minnaert verduidelijkte Van Tichelen dit: "Kwestie is ten allen kante kernen van hoogstudenten te bezitten die iets voor de zaak willen doen, die met elkander in verbinding staan en die ons bijgevolg in staat stellen bijvoorbeeld brochuren te verspreiden en alle propagandamiddelen aan te wenden."

Het NVS had afdelingen te Gent (Minnaert en O. de Neve), te Brussel (Willem Reinhard en Jozef Tack) en in verscheidene provinciesteden. Het was in de tweede helft van 1916 zeer actief, belegde talrijke propagandavergaderingen in samenwerking met andere activistische verenigingen, zoals de Hoogeschoolbond en de Katholieke Vlaamsche Oud-Hoogstudentenbond, en publiceerde ettelijke brochures, zoals De vervlaamsching der Gentsche hoogeschool door Van Genechten (Antwerpen, 1916) en Rechtskundige Raadpleging nopens de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool door Alfons van Roy (Gent, 1916). Ze schreven ook zelf een brief aan de uitgeweken Belgische regering om hun handelen, ook tegenover hun leeftijdsgenoten aan het front, te motiveren. De bezetters verboden aanvankelijk de publicatie ervan, vanwege de patriottische toon. Secretaris van het NVS was Jozef van Caeckenberghe, die later werd opgevolgd door Herman Vos. Het NVS had als orgaan het weekblad Onze Hoogeschool (nr. 1, 25 september 1916 – nr. 5, 24 oktober 1916). Na de opening van de universiteit verdween het Verbond en vinden we de leden terug in het Gentsch Studentencorps Hou ende Trou.

Literatuur

Th. Heyse, L'occupation allemande en Flandre, 1918; 
A.L. Faingnaert, Verraad of zelfverdediging?, 1933; 
D. Vanacker, Het aktivistisch avontuur, 1991.

Auteur(s)

Jan Brans; Pieter van Hees