Nationaal Komitee 5 November

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

werkgroep die als opdracht had op 5 november 1967 een nationale betoging te organiseren rond de toen actuele V.B.-thema's.

Na het verzanden van de agitatie rond de Marsen op Brussel richtte de Vlaamse Volksbeweging (VVB) haar acties op het probleem van de Katholieke Universiteit Leuven. Op 16 maart 1966 organiseerde de VVB een succesvolle betoging om druk uit te oefenen op de bisschoppen in verband met de overheveling van de Waalse afdeling van die universiteit naar Waals grondgebied. In de loop van 1967 nam de flamingantische agitatie rond 'Leuven Vlaams' toe. Er werd een Koördinatiekomitee Taalregeling Hoger Onderwijs (KKTHO) opgericht dat een aantal Vlaamse strijdorganisaties groepeerde en dat probeerde de studentenagitatie binnen de flamingantische krijtlijnen te houden. Vanuit dit comité werd er voor 5 november 1967 een betoging gepland in Antwerpen. De werkgroep die deze betoging moest organiseren kreeg de naam Nationaal Komitee 5 November. De betoging moest volgende eisen kracht bijzetten: de overheveling van Leuven-Frans naar Wallonië, de splitsing van de Brusselse universiteit, de toepassing van de taalwetten (taalwetgeving), beperking van Brussel tot de 19 gemeenten, een volledig Nederlandstalig onderwijsnet in Brussel, een speciaal statuut voor Brussel-hoofdstad. De betoging was een succes. Het comité werd gedragen door: Davidsfonds; August Vermeylenfonds; VVB; Vereniging van Vlaamse Professoren; KKTHO; Vlaams Aktiekomitee voor Brussel en Taalgrens; Verbond der Vlaamse Academici; Verbond van het Vlaams Overheidspersoneel; Algemeen Nederlands Zangverbond. In feite was de steun breder en omvatte ze bijvoorbeeld ook Algemeen Christelijk Werk(nem)ersverbond, Liberaal Vlaams Verbond, Willemsfonds. Vooral de Christelijke Volkspartij voelde dit initiatief aan als druk op haar politieke houding. Een belangrijk deel van haar militanten en mandatarissen nam deel aan de betoging.

Literatuur

W. Jonckheere en H. Todts, Leuven Vlaams. Splitsingsgeschiedenis van de katholieke universiteit Leuven, 1979.

Verwijzingen

zie: vrouw.

Auteur(s)

Luc Vandeweyer