Nationaal Gulden Sporencomité

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

vereniging opgericht op 18 december 1963 met als doel het "inrichten te Kortrijk van grootse manifestaties ter gelegenheid van de Gulden Sporenherdenking, het algemeen karakter van deze Vlaamse hoogdag te bevestigen". Hiervoor diende de medewerking van "alle lagen van de Vlaamse bevolking en van alle strekkingen van de publieke opinie" verworven te worden. De herdenkingen moesten "indrukwekkende manifestaties van de volkskracht, de cultuur en de eensgezindheid in Vlaanderen" worden.

De initiatiefnemers waren het stadsbestuur van Kortrijk, de raad van beheer van de Belgische Radio en Televisieomroep (BRT), de Kultuurraad voor Vlaanderen en de Economische Raad voor Vlaanderen (ERV). Het voorzitterschap werd achtereenvolgens waargenomen door de Antwerpse gouverneur Richard Declerck (1963-1964), de West-Vlaamse gouverneur Pierre van Outryve d'Ydewalle (1965-1966) en door Guido van Gheluwe, secretaris-generaal van de ERV (1966-1971).

De grootse herdenking van 1966 met een evocatief massaspel op de Grote Markt van Kortrijk kende vijf opvoeringen. Behalve dat het een terugblik gaf op de licht- en schaduwzijden van Vlaanderens verleden, werd daarin ook de balans van het actuele Vlaanderen opgemaakt. Voorts werden er ook vijf ontmoetingsdagen georganiseerd; namelijk voor de letterkundigen en de fondsen, het gezin, de jeugd, de nijverheid en de arbeid en op 11 juli de trefdag van de Vlaamse volksgemeenschap. Tevens liepen er vier verschillende tentoonstellingen.

Niettegenstaande dit gevarieerd en ruim programma bleef de publieke belangstelling ver beneden de verwachtingen. Ook tijdens de daaropvolgende jaren slaagde het comité er niet in om in volle vakantietijd voldoende publiek voor een nationale Gulden Sporenherdenking naar Kortrijk te lokken. Om deze reden werd het Comité op 16 december 1971 in Brussel ontbonden.

Ter gelegenheid van de 675ste Gulden Sporenherdenking kende het comité in 1977 onder voorzitterschap van Van Gheluwe een heropstanding als feitelijke vereniging. De voorbereidingen geschiedden op nationaal vlak met op de achtergrond de perikelen rond het Egmontpact. De feeststoet "Vlaanderen gezien door zijn stoetenbouwers" (regie Frans Vromman) op 10 juli lokte tienduizenden naar de Guldensporenstad. Verder was er een academische zitting, een tentoonstelling, een filmavond, een feestavond en een optocht. Tevens werd een manifest gericht tot het Vlaamse volk, gepubliceerd waarin de vorming van een Vlaamse natie werd bepleit en onrechtstreeks het Egmontpact werd bekritiseerd.

In 1982 organiseerde het Nationaal Gulden Sporencomité naar aanleiding van de 680ste verjaardag van de Guldensporenslag een laatste herdenking. Sindsdien werden de herdenkingen nog enkel op plaatselijk niveau gehouden.

Auteur(s)

Pieter Jan Verstraete