Nationaal Front

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Nederlandse fascistische partij, in april 1940 opgericht door Arnold Meijer als opvolger van het ook door hem geleide Zwart Front.

Nationaal Front presenteerde zich als een meer gematigde partij dan Zwart Front. Uit verschillende andere fascistische en niet-fascistische partijen had Meijer nieuwe leden aangeworven, voor het eerst ook uit calvinistische hoek. Het felle antisemitisme van Zwart Front werd enigszins afgezwakt, maar het Groot-Nederlandse nationalisme werd nu nog sterker beklemtoond, met name door Eugène van Wessem, Gijsbertus Becker en de vroegere activist Jan D. Domela Nieuwenhuis Nyegaard. Becker trad op als propagandist van een mantelorganisatie, De Groot-Nederlandsche Actie, die onder voorzitterschap stond van de vroegere activist Karel Heynderickx. Deze organisatie telde naast Nationaal Fronters ook een aantal leden van Anton Musserts Nationaal-Socialistische Beweging (NSB). Beckers brochure Waarom Groot-Nederland? werd door de Duitse Sicherheitsdienst (SD) in beslag genomen. In augustus 1940 kreeg Meijer van de Duitsers nog toestemming om met Van Wessem en een aantal andere getrouwen de IJzerbedevaart bij te wonen, in 1941 was dat niet meer mogelijk. In juli 1941 werd een Groot-Nederlandse conferentie, die met het Dietsch Studentenverbond in Oisterwijk zou worden gehouden door de Duitse bezetter verboden. Meijers poging om veel aanhang te verwerven door zich heftig tegen het ook in zijn ogen landsverraderlijke gedrag van de NSB te keren, leverde hem duizenden nieuwe leden op, maar op den duur verspeelde hij hiermee de gunst van de Duitse bezetters. Zijn oproep tot de vorming van een Nederlands Legioen voor het oostfront deed hem juist weer veel leden verliezen. In december 1941 werd het Nationaal Front door de bezetters verboden.

Literatuur

A. Meijer, Wat wil Nationaal Front?, 1940; 
id., Alles voor het Vaderland, 1946; 
W. Zaal, De Nederlandse fascisten, 1973; 
G.R. Zondergeld, Een kleine troep vervuld van haat. Arnold Meijer en het Nationaal Front, 1986; 
H. Schippers, Zwart en Nationaal Front. Latijns-georiënteerd rechts-radicalisme in Nederland (1922-1946), 1986.

Auteur(s)

Gjalt R. Zondergeld