Nationaal-Socialistische Vlaamsche Arbeiderspartij (NSVAP)

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

een marginale Antwerpse nationaal-socialistische en Groot-Duitse partij, in 1938 opgericht door August Segers.

Vanaf april 1938 had de NSVAP een eigen blad, Vaderland en Arbeid waar ondubbelzinnig voor Groot-Duitsland werd gekozen. De NSVAP telde ten hoogste een hondertal leden en beweerde een amalgaam van nazi-groepuscules te overkoepelen: De Nederduitsche Jeugd, De Vrienden van het Nieuwe Duitsland, De Adelaar en de Vlaamsche Arbeiderspartij.

In 1939 werd Segers door de dinaso Frans van Dyck vervangen. Na de capitulatie in mei 1940 gaf de partij de brochure Thans slaat het uur van Maurits Lambreghts uit, waaruit de grenzeloze ambities van de NSVAP bleken. De NSVAP werd evenwel door de bezetter niet ernstig genomen. Van Dyck weigerde de NSVAP te ontbinden en aan te sluiten bij de Algemeene-SS-Vlaanderen. Hij nam ontslag en werd onmiddellijk vervangen door Alfons Wachtelaer die wel tot integratie overging. Niettemin dook nog hetzelfde jaar een nieuwe NSVAP op, die, volgens een document van de Vlaamse SS, een tijdelijke rol te vervullen had, namelijk groepen bereiken die de Vlaamse SS niet kon aanspreken.

Literatuur

D. Martin, 'De Duitse vijfde kolonne in België, 1936-1940', in BTNG, jg. 11 (1980), p. 85-117.

Auteur(s)

Bernard van Causenbroeck