Nationaal-Socialistische Beweging in Vlaanderen (NSBiV)

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Vlaamse nationaal-socialistische partij, ook wel NSBvV (NSB voor Vlaanderen) genaamd, opgericht in augustus 1940 door Piet van Rossem (sr.).

Van Rossem keerde begin augustus 1940 vanuit zijn woonplaats Zwolle naar Vlaanderen terug om daar samen met zijn zoon een aan de NSB verwante Nationaal-Socialistische Beweging op te richten. Mussert zegde hem financiële steun toe, terwijl in het NSB-weekblad Volk en Vaderland lovende artikelen over Van Rossem verschenen. Diens NSBiV gaf blijk van een felle nazi-gezindheid, en richtte zich nadrukkelijk op Duitsland, dat immers het "kernland" was waarmee ook de Nederlanden door het Germaanse bloed waren verbonden. Van Rossem, die Vlaanderen zijn eigen plaats in het "Groote Germaansche volksgeheel" wilde geven, poogde Germaans rasdenken en Diets streven te verzoenen: "Wij Vlamingen willen Nederlanders zijn om goede Germanen te worden." De NSBiV, georganiseerd zoals de NSB, had zijn zwaartepunt in Antwerpen en Gent en zou volgens een NSB-rapport uit november 1940 circa 500 leden tellen, al lijkt dit aantal beslist te hoog. Van Rossems uitspraken over zijn relatie met Anton Mussert wekten irritatie bij concurrent Nationaal-Socialistische Beweging Vlaanderen (NSBV) maar ook bij de Duitse autoriteiten, die de NSB onder druk zetten om Van Rossem te laten vallen. Begin maart 1941 sloten NSBiV, NSBV en Verdinaso een beginselakkoord dat echter zijn waarde verloor doordat het Verdinaso met Rex-Vlaanderen en het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV) in mei 1941 samensmolt. Duitse tegenwerking leidde vervolgens tot het politieke failliet van de NSBiV: propagandamateriaal werd in beslag genomen, Van Rossems zoon kwam voor een maand in de gevangenis terecht. Eind 1942 ging de NSBiV op in de Duitsch-Vlaamsche Arbeidsgemeenschap, maar Van Rossem zelf moest in Nederland blijven omdat hem een visum werd geweigerd.

Literatuur

B. de Wever, Greep naar de macht. Vlaams-nationalisme en Nieuwe Orde. Het VNV 1933-1945, 1994; 
J.J. van den Berg, 'Dietsland Houzee! De NSB en Vlaanderen 1940-1944', in WT, jg. 53, nr. 4 (1994), p. 217-234 en jg. 54, nr. 1 (1995), p. 13-22.

Auteur(s)

Jan-Jaap van den Berg