Nédée, Fernand

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(7 februari 1930 – Antwerpen 3 augustus 1980).

Werd na studies te Namen, Leuven en Chicago (doctor in de rechten, licentiaat alsmede M.A. in de economische wetenschappen) kabinetsmedewerker van de eerste ministers Gaston Eyskens en Theo Lefèvre. Daarna begon Nédées beroepsloopbaan in de bankwereld: directeur van de Antwerpse zetel van de Bank van Parijs en de Nederlanden (1964), afgevaardigd bestuurder van Cobepa (1971), voorzitter van de raad van bestuur van de Bank (1974) en voorzitter van de raad van bestuur van Cobepa (1976). Samen met onder anderen Maurits Naessens bevestigde hij de Vlaamse aanwezigheid in dit milieu. Hij was commissaris van het Vlaams Verbond van Katholieke Scouts, in opvolging van Maurits Coppieters (1965), en lesgever economie aan de hogescholen te Brussel, te Namen en aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen (UFSIA). Hij had een actief aandeel in de uitbouw van het universitair onderwijs: als voorzitter van de algemene vergadering bij de omvorming van de UFSIA tot een universitaire instelling (1970), daarna als voorzitter van de nieuw opgerichte Universitaire Instelling Antwerpen (1971-1976). Hij bracht de campus en het academisch ziekenhuis te Wilrijk tot stand en was de motor voor de restauratie (1971-1975) van de priorij van Corsendonck en de inrichting van een conferentiecentrum aldaar.

Literatuur

Ons land in 1990. Fernand Nédée en vrienden, 1981; 
J. Abraham, 'Fernand Nédée (1930-1980). Bankier, hoogleraar, mens', in E. Persoons (e.a.), Korsendonk, 1981.

Auteur(s)

Herman Deleeck