Minimalisten

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

benaming voor de aanhangers van het Vlaamsgezinde minimumprogramma uit de periode tussen beide wereldoorlogen.

De oorsprong van de benamingen "minimalisme", "minimalisten", "minimumprogramma", gaat terug op de beginselformule, door Frans van Cauwelaert aan het eind van de Eerste Wereldoorlog binnen het Vlaamsch-Belgisch Verbond voorgedragen als het "onverminderbaar minimum", nodig om de Vlamingen recht en het land vrede te schenken. Die formule poogde een samenvatting te geven van hetgeen onmiddellijk na de oorlog door de Belgische wetgever moest worden verwezenlijkt als uitvoering van de plechtige belofte van "gelijkheid in rechte en in feite". De term "minimalisten" heeft bij de Vlaams-nationalisten een geringschattende betekenis gekregen; als maximalisten beweerden ze dat de minimalistische flaminganten zich met een minimum tevreden wensten te stellen, wat geenszins de inhoud was die dezen aan de benaming gaven.

Literatuur

F. van Cauwelaert, 'Over Minimalisme en Maximalisme', in Elckerlyc, jg. 4 (26 februari 1938), p. 1-2.

Auteur(s)

Reginald de Schryver