Mielants, Flor

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Antwerpen 19 december 1887 – Antwerpen 22 augustus 1944).

Werd na studies aan de Rijksnormaalschool van Lier in 1908 onderwijzer in Antwerpen. In de Eerste Wereldoorlog kwam Mielants in activistisch vaarwater terecht; hij hield onder meer een voordracht over De Vlaamsche Strijd in de Literatuur (activisme). Nadien werd hij veroordeeld (repressie).

Na een korte carrière als corrector en redactiesecretaris bij de Volksgazet, was Mielants medestichter (1922) en directeur (tot 1940) van de Antwerpse Arbeidershogeschool (later Volkshogeschool Instituut Emile Vandervelde). In respectievelijk 1930 en 1936 werd hij benoemd tot inspecteur en hoofdinspecteur van het stedelijk onderwijs in Antwerpen en ook was hij lid van de Hoogeren Raad voor Volksopleiding. Hij voerde niet enkel verschillende hervormingen in het onderwijs door, maar publiceerde ook veel over dit onderwerp. In de Tweede Wereldoorlog werd hij door de Duitsers uit zijn ambt ontzet.

Werken

De Vlaamsche strijd in de Literatuur, voordracht gehouden in de activistische groep van de Liberale Volkspartij voor Vrede en Vrij Vlaanderen (7 december 1917).

Literatuur

'Fl. Mielants', in Koekoek (15 december 1932); 
'Flor Mielants. Op indrukwekkende wijze herdacht', in De Volksgazet (29 oktober 1945); 
'De onthulling van het Grafmonument van wijlen Flor Mielants', in De Nieuwe Gazet (29 oktober 1945); 
'F. Mielants, herinneringen aan mijn vader', in Persoon en Gemeenschap, jg. 2 (1947); 
H. van Daele, 150 jaar Stedelijk Onderwijs te Antwerpen 1819-1869, 1969.

Auteur(s)

Nico Wouters