Meysmans, Leo

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Jodoigne 30 november 1871 – Elsene 6 november 1952).

Studeerde rechten aan de Université libre de Bruxelles, waar hij in 1896 promoveerde, en was actief in de socialistische studentenbeweging. In 1902 werd Meysmans verkozen tot socialistisch volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Brussel, wat hij, met een onderbreking van twee jaar (1936-1938), tot aan zijn dood in 1952 bleef. Tussen 1911 en 1938 zetelde hij in de Zaventemse gemeenteraad. Meysmans was naast socialist eveneens een overtuigde Vlaamsgezinde. Hij was in december 1903 samen met Camille Huysmans de initiatiefnemer van De Gazet van Brussel en in 1907 zetelde hij met diezelfde Huysmans in de tweede hogeschoolcommissie. Hoewel hij tijdens de Eerste Wereldoorlog het activisme veroordeelde en zijn handtekening plaatste onder een motie van de Belgische parlementsleden tegen de Gentse von Bissing Universiteit, pleitte hij nadien als advocaat enkele zaken van minder bekende activisten. In 1922 diende hij in het parlement een wetsvoorstel in over de oprichting van een Vlaamse universiteit in Antwerpen.

In de loop van de jaren 1920 ontpopte Meysmans zich echter tot wallingant. Hij verzette zich op grond van de taalvrijheid met klem tegen elke nieuwe taalwet. Een aantal francofone en walligantische drukkingsgroepen uit de hoofdstad steunden hem tijdens de verkiezingscampagnes. Een verklaring voor de omslag van flamingant tot wallingant is (voorlopig) niet achterhaalbaar.

Auteur(s)

Luc Sieben