Menschen

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

socialistisch studententijdschrift 1930-1931, gesticht in Antwerpen door Jef Rens, Maurits Naessens en Frans Detiège.

De eerste drie nummers verschenen in 1930 onder de titel "Orgaan der Vlaamsche Socialistische Studenten", vanaf nummer vier gewijzigd in "Orgaan van het Vlaamsch Verbond der Socialistische Studenten". Naessens was hoofdredacteur tot maart 1931 en daarna berustte de redactie bij Rosa van Massenhoven, die later bijgestaan werd door F.J. Willems en Anna van Cameren. Andere medewerkers waren onder anderen nog Renaat Merecy en Alfons Vranckx. Zowel materieel als ideologisch had het blad sterke bindingen met Schakels het tijdschrift van het Algemeen Nederlandsch Arbeidersverbond. Binnen een jaar had het blad een oplage van 3000 exemplaren.

Menschen profileerde zich in de eerste plaats als een antimilitaristisch blad en inspireerde zich onder andere nadrukkelijk op de leer van Gandhi. Een Vlaamsgezinde reflex was minder expliciet, maar wel aanwezig. Het tijdschrift verdedigde de Groot-Nederlandse gedachte, kwam op voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit en had aandacht voor in het Nederlands vertaalde (voornamelijk Russische) boeken. Vanaf 1931 ontstond een nauwe samenwerking met het tijdschrift Kentering, het orgaan van de sociaal- democratische studenten in Nederland. Dit resulteerde in oktober 1931 tot een fusie van beide tijdschriften, maar reeds na zes maanden mislukte dit experiment.

Auteur(s)

Nico Wouters