Melis, Hubert (eigenlijk Cornelius A.H.)

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Antwerpen 25 maart 1872 – De Panne 7 april 1949).

Was de zoon van een timmerman en kwam op 23-jarige leeftijd in 1895 in dienst van de stad Antwerpen, op voorspraak van Max Rooses, voor wie hij een grote verering koesterde. Melis maakte snel carrière, eerst als privé-secretaris van burgemeester Jan van Rijswijck en als kabinetschef van diens twee opvolgers, Alfons Hertogs en Jan de Vos. Kort na de bezetting van Antwerpen in het begin van de Eerste Wereldoorlog werd Melis tot stadssecretaris benoemd (28 december 1914), wat bij menigeen in minder goede aarde viel, gezien Melis' Vlaamsgezindheid. Deze gezindheid liet hij tijdens de bezetting blijken door als bestuurslid van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen het manifest ter vernederlandsing van de Gentse universiteit te ondertekenen. Bovendien zond hij zijn zoon naar deze universiteit. Ook tekende hij in op de uitgave van de gedichten van René de Clercq, allemaal daden die na het eind van de bezetting beschouwd werden als zoveel uitingen van activisme. De gevolgen voor Melis waren ernstig: op 16 december 1918 werd hij in zijn ambt geschorst en hoewel hij in 1922 een wachtgeld kreeg en in 1925 een pensioen, is hij nooit in zijn ambt hersteld. Na de ontzetting uit zijn secretarisambt werd Melis door toedoen van Lieven Gevaert algemeen secretaris van het Vlaams Economisch Verbond. De titel van eresecretaris werd hem geweigerd. Die bekwam hij eind 1940 van de Antwerpse gemeenteraad. Dit verklaart wel waarom Melis tijdens de Tweede Wereldoorlog aanspraak meende te mogen maken op de vergoedingen door de Bormscommissie, waarvan hij trouwens plaatsvervangend lid was. Dit bracht voor hem na het eind van de Duitse bezetting weer vervolging en inbeslagneming van goederen mee.

Sedert zijn jeugd was Melis als letterkundige actief en uitte zich in gelegenheidsverzen (in De Vlaamse Gids, Vlaamsch en Vrij (1893-1897), De Schelde (1919-1936), Het Nederlandsch Tooneel), dichtbundels (Gedichten, 1894; Zonnige dreven, 1904), toneelwerk (Koning Hagen, 1897; Een nieuw leven, 1905) en een bewerking van Reinaart de Vos (1926). Ettelijke van zijn verzen zijn op muziek gezet (onder meer door Jan Blockx en Flor Alpaerts).

Werken

Onafhankelijk België (1830-1905), z.j.; 
Peter Benoit. Eenige woorden over zijn leven, zijne werken en zijne school, 1892; 
Frans Gittens, 1894; 
'Reizen te water en te land', in Toerisme (16 november 1934), p. 815-819.

Literatuur

L. Opdebeek, Hubert Melis en zijn nieuwe verzenbundel 'Zonnige Dreven', 1904; 
L. Scheltjens, 'Bij de 70 jaar van Hubert Melis', in Het Laatste Nieuws (5 maart 1942); 
Tolo (= Albert Goovaerts), 'Hubert Melis 70 jaar', in De Dag (25 maart 1942).

Auteur(s)

Jan van Roey; Marc Somers