Mees, Benedictus J.

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Antwerpen 10 mei 1822 – Antwerpen 10 mei 1901).

Speelde tussen 1850 en 1870 een opgemerkte rol in Antwerpen: in de katholieke Gilde van Sint-Lukas, de rederijkerskamer De Olijftak, de artistieke en politieke flamingantenvereniging De Eikenkroon. Mees behoorde tot de redactie van Het Klaverblad, "Tijdschrift voor alle standen, uitgegeven door den Antwerpschen Kunstkring" (1859-1860).

Als voorziter van het Plantijngenootschap van boekdrukkersgezellen was in 1862 Mees oprichter (en werd hij de leider) van de Algemeene Werkmansbond. Dat was de eerste belangrijke uiting van de moderne arbeidersbeweging in Antwerpen. Het werd een wegbereider voor het socialisme, onder meer door het organiseren van volksvoordrachten. Mees was ook hoofdredacteur van het weekblad van die bond Het Werkmansregt (1862-1867), waarin hij verdoken maar constant de Meetingpartij bestreed, hoewel die door bijna alle Antwerpse Vlaamsgezinden werd gesteund. Hij werd in januari 1864 uit de godsdienstige Gilde der Antwerpsche Ambachtslieden gesloten. In maart 1865 werd hij lid van de doctrinaire Association libérale. In 1866-1867 was hij hoofdredacteur van De Vooruitgang, het weekblad van de Antwerpse Liberale Vlaamsche Bond. De strijd voor de vrijheid van gedachte, tegen de "geestesverdoving" door de katholieke kerk, was toen zijn hoofdthema en de reden waarom hij zich tegen zijn meeste vroegere flamingantische medestanders keerde.

Werken

Vijf novellen, 1856; 
Wanna. Verhaal uit het leven onzer voorouders, 1858; 
Velleda, uit de oude geschiedenis, 1865; 
Twee volksvoordrachten: Rechten en Plichten der Familiën, 1864; 
De Goede mannenraden, 1866.

Literatuur

L. Wils, 'Bijdrage tot de geschiedenis van de Antwerpse arbeidersbeweging 1850-1872', in De Gids op maatschappelijk gebied, jg. 52 (1961), p. 31-52 en 137-149; 
K. van Isacker, De Internationale te Antwerpen 1867-1877, 1964; 
L. Wils, 'België in de negentiende eeuw: religieus, politiek en sociaal', in E. Gerard (ed.), De Christelijke Arbeidersbeweging in België (KADOC-Studies, nr. 11, 1991), I, p. 37-45, en in L. Wils, Vlaanderen, België, Groot-Nederland. Mythe en Geschiedenis, 1994, p. 83-90.

Auteur(s)

Lode Wils