Mattheyssens, Reimond

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Sint-Pauwels-Waas 13 januari 1915).

Volgde humaniora aan het Sint-Jan Berchmanscollege in Antwerpen en studeerde daarna politieke en sociale wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. Na zijn studies was Mattheyssens werkzaam in het uitgeversbedrijf, vanaf 1955 als zelfstandig boekhandelaar. Na de Tweede Wereldoorlog toonde hij sterke belangstelling voor het lot van de Vlaamse oud-soldaten en in 1948 behoorde hij tot de heroprichters van het Verbond der Vlaamse Oud-strijders (VOS) in de provincie Antwerpen. In die hoedanigheid sprak hij in 1954 op de IJzerbedevaart. In het voorjaar van 1955 werd Mattheyssens aangezocht om voorzitter te worden van de Volksunie (VU) in het arrondissement Antwerpen. Hij vervulde die functie tot 1962. In de periode 1955-1960 trad hij ook op als provinciaal VU-voorzitter. Tevens zetelde hij tot 1973 in het nationaal partijbestuur. Op lokaal vlak was hij de eerste voorzitter (1955-1957) van de VU-afdeling in zijn woonplaats Mortsel. Vanaf de parlementsverkiezingen van 1961 zetelde Mattheyssens in de Kamer. Hij was er tot het einde van zijn mandaat in 1978 ondervoorzitter van de VU-fractie. In de Kamer ging zijn bijzondere aandacht naar de belangen van de middenstand en naar de vernederlandsing van het leger. Zo was hij de drijvende kracht achter het wetsvoorstel dat de toegang tot de Koninklijke Militaire School voor Vlamingen vergemakkelijkte. Na de oprichting van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap werd Mattheyssens in dat kader voorzitter van de commissie voor taalwetgeving en taalbescherming. In die hoedanigheid droeg hij bij tot het aannemen van de eerste Vlaamse decreten, onder meer het door de Franstaligen verguisde Septemberdecreet op de vernederlandsing van het bedrijfsleven. In de periode 1977-1978 behoorde Mattheyssens binnen de VU tot de tegenstanders van het Egmontpact. Bij de parlementsverkiezingen van 1978 stond hij zijn verkiesbare plaats op de Antwerpse Kamerlijst af en trad hij op als lijstduwer.

Werken

Artikelen in De Volksunie; Wij.

Verwijzingen

zie: Antwerpen-stad.

Auteur(s)

Guido van In; Bart de Wever