Matin, Le

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

liberaal dagblad, opgericht te Antwerpen op 1 mei 1894, voor het laatst verschenen op 3 juni 1974.

De stichter was Camille de Cauwer, na zijn dood als directeur opgevolgd door zijn zoon Paul die het blad leidde tot hij in 1949 overleed en op zijn beurt opgevolgd werd door Georges Desguin. In 1965 ging Le Matin, samen met het Gentse liberale dagblad La Flandre libérale, waarmee het reeds samenwerkte, een akkoord aan met de katholieke Antwerpse La Métropole, alledrie verenigd in de groep van de neutrale Luikse La Meuse. In oktober 1966 werd deze groep overgenomen door het Brusselse neutrale dagblad Le Soir. In 1970 hadden Le Matin, La Métropole en La Flandre Libérale samen nog een oplage van 25.000. Eind juni 1974 werden de drie kranten opgeheven.

Le Matin, die zich een voorstander noemde van de 'Union nationale', vond zijn publiek voor het grootste deel bij de liberale burgerij van Antwerpen en verdedigde de tweetaligheid van het Vlaamse land. De samenwerking met de twee andere kranten was een noodsprong. Ze toonde, zoals Jean Gol het uitdrukt, que pour la presse francophone de Flandre la communauté de destin sur le plan linguistique permet de dépasser les appartenances ou les colorations politiques. Doch de dalende lijn kon niet meer worden omgebogen en het proces van de vernederlandsing in Vlaanderen zou weldra een eind maken aan Le Matin en zijn twee collega's.

Literatuur

Numéro spécial à l'occasion du 60e anniversaire. Le Matin (22 juni 1954); 
Officieel jaarboek van de Belgische pers (1968); 
J. Gol, 'Le monde de la presse en Belgique (1970); Le Matin, La Métropole, La Flandre Libérale. Radioscopie d'un tryptique', in La Métropole (19 april 1972); 
'Franstalige dagbladen in Vlaanderen: hopeloze strijd', in De Standaard (29 mei 1974).

Auteur(s)

Gaston Durnez