Manneke uit de Mane, 't

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

volksalmanak voor Vlaanderen, voor het eerst verschenen te Brugge in 1881.

In augustus 1880, tijdens een bijeenkomst te Wijtschate, besloten kapelaan Alfons van Hee, Amaat Vyncke, de gebroeders August en Karel Blancke, Alfons Depla en Hendrik Persyn een kluchtig jaarboekje voor Vlaanderen uit te geven. Van 1881 tot zijn overlijden in 1903 (jaargang 1889 verscheen niet) was Van Hee hoofdopsteller. Vooral zijn guitige dagklapper met de "goe- en kwaweeremaren" werd door de lezers gesmaakt. Eind 1884 werd de almanak eigendom van de Swighenden Eede. In de periode 1904-1914 werden de dagklappers van Van Hee door de Brugse drukker en nieuwe hoofdredacteur Adolf van Mullem jaarlijks heruitgegeven. In 1918 verscheen het Oorlogsmanneke uit de Mane, opgesteld door pater Bertrand van der Schelden.

Van 1923 tot 1930 werd onder impuls van notaris Persyn de almanak door Achiel Denys, Edward Vermeulen en Gustaaf Lybeer opnieuw te Brugge uitgegeven. Daarna volgde een lange onderbreking.

Op 14 juli 1963 stichtten Karel M. de Lille en Willem Denys, met de steun van de Bank van Roeselare, de vereniging zonder winstoogmerk 't Manneke uit de Mane, die in 1964 met de heruitgave van de pocketalmanak begon. De Lille werd secretaris van de vereniging en eindopsteller van de jaaralmanak. Voorzitters werden Willem Denys en Godlief Spyckerelle uit Roeselare. De uitgave verschijnt nog steeds.

Literatuur

K.M. de Lille, Alfons van Hee, 1963. 

Auteur(s)

Karel M. de Lille