Manifest van Antwerpen

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

pamflet opgesteld door Lode Craeybeckx en begin februari 1939 uitgegeven door Camille Huysmans en Frans van Cauwelaert naar aanleiding van de controverse rond de zaak van de geneesheer Adriaan Martens. Andere ondertekenaars waren de socialisten August Vermeylen, Willem Eekelers en Edward Anseele (jr.), en de katholieken Alfons Verbist, E. Maes en Paul Orban.

Het Manifest stelde dat de benoeming van de oud-activist Martens als lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde door de aan Martens verleende amnestie onomkeerbaar was. Anderzijds werd gesteld dat de benoeming van Martens een zuiver Vlaamse aangelegenheid was, een toepassing van de gewenste culturele autonomie. Het manifest werd aan alle bladen van het land gestuurd. Het bemoeilijkte een gelijktijdig ondernomen verzoeningspoging door eerste minister Paul-Henri Spaak. Op 9 november 1939 bood Spaak het ontslag van zijn regering aan.

Auteur(s)

Nico Wouters