Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Gentse vereniging van filologen en historici, in 1839 opgericht door onder meer Philip M. Blommaert en Constant P. Serrure.

Deze maatschappij, die op zichzelf geen deel had aan de Vlaamse ontvoogdingsstrijd, ontstond toch als een vorm van V.B., doordat ze een band had met de onder meer door Jan F. Willems begonnen campagne om de oudere Nederlandse letterkunde weer bekend te maken. De Maetschappy (oorspronkelijk 28, later 40 leden) zorgde voor edities van enkele meesterwerken uit de Middelnederlandse literatuur en van historische documenten die alleen in handschrift bestonden. Door de dure, bibliofiele uitgave en de zeer geringe oplage werden maar weinig mensen bereikt; de laatste uitgave verscheen in 1909. Uit wetenschappelijk oogpunt – dat wil zeggen: de betrouwbaarheid van de edities – zijn de uitgaven van de maatschappij nauwelijks aanvaardbaar te noemen. De liefde voor de Vlaamse geschiedenis won het ruimschoots van de paleografische en codicologische kennis van de meeste leden. Een der grootste verdiensten van de Maetschappy is niettemin dat zij haar wetenschappelijke activiteit in het Nederlands uitoefende.

Literatuur

Ph. Kervyn de Volkaersbeke, Les bibliophiles flamands. Leur histoire et leurs travaux, 1853; 
J.F.J. Heremans, 'De Maatschappij der Vlaamsche Bibliophilen', in Nederlandsch Museum, jg. 1 (1874), p. 54-70.

Verwijzingen

zie: Gent.

Auteur(s)

Roland Willemyns