Maes, Honoré

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Oostrozebeke 7 september 1879 – Dadizele 21 maart 1971).

Volgde middelbaar onderwijs aan het college van Tielt, waar Cyriel Verschaeve korte tijd zijn leraar was. Van 1889 af studeerde Maes theologie te Brugge en werd er een belangrijk figuur in de Vlaamsche Bond. In 1902 was hij medewerker van het Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond in West-Vlaanderen. Hij schreef een anoniem pamflet over De eisch eener Vlaamsche Hoogeschool; hiermee reageerde hij tegen de uitgave van de brochure De strijd voor de moedertaal, waarin de kerkelijke overheid een Nederlandstalige universiteit afwees.

Maes werd op 19 december 1903 tot priester gewijd en was werkzaam in Menen, Lauwe en Wevelgem. Zijn flamingantisme was nauw verweven met zijn sociale en syndicale activiteiten. Hij was betrokken bij sociale organisaties zoals de Volksbond en werkte mee aan de Gids op Maatschappelijk Gebied. In 1911 schreef hij een artikel "Voor onze jonge lieden", waarin hij pleitte voor een pedagogische vorming van de Vlaamse werkende jongeren. Hij zocht in Mechelen contact met kanunnik Laenen, die verantwoordelijk was voor een overkoepelende organisatie van de patronaten voor werkende jongeren. Maes verzette zich tegen kardinaal Désiré Mercier toen die een Franstalige leiding wilde installeren.

Na de Eerste Wereldoorlog was Maes tewerkgesteld in het katholiek meisjesonderwijs te Kortrijk; in 1931 werd hij benoemd tot deken en wendde zijn invloed aan voor de bevordering van het Nederlandstalig secundair onderwijs.

Literatuur

Ph. de Gryse, 'Honoré Maes', in De Roede van Tielt (juni 1971); 
R. Vanlandschoot, 'Betekenis van Honoré Maes voor de Vlaamse studentenbeweging en de sociale beweging in West-Vlaanderen 1895-1911', in Halletorentje (juli 1971), p. 85-86; 
F. Dewitte, 'Nog over Honoré Maes', in De Roede van Tielt (december 1971); 
A. Verleyen, Het ontwikkelings-en opvoedingswerk met volwassen arbeiders in het Algemeen Christelijk Werkersverbond. Een West-Vlaamse invalshoek (1918-1935), KUL, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1985; 
id., 'Christelijke arbeidersbeweging en Vlaamse Beweging in het tussenoorlogse West-Vlaanderen (1921-1935)', in WT, jg. 51, nrs. 1-3 (1992), p. 29-43 en p. 157-162.

Auteur(s)

Gert van Overloop