Maertens, Albert

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Aardenburg 26 april 1915).

Was tijdens zijn rechtenstudie aan de Gentse Rijksuniversiteit betrokken bij de liberale Vlaamsgezinde studentenbeweging: voorzitter van 't Zal wel gaan (1937), voorzitter van het Liberaal Vlaams Studentenverbond (1938-1939) en medeoprichter van zijn orgaan Neohumanisme, waarin Maertens ook publiceerde. Verder richtte hij mede de Vereniging van anti- fascistische Studenten op, waarvan hij ook voorzitter werd. Daarnaast was Maertens van jongs af aan actief in het Willemsfonds: hij stichtte in de jaren 1930 een Jeugdverbond van het Willemsfonds en schreef toen in Groei, het tijdschrift hiervan; later werd hij lid van het hoofdbestuur.

Na de Tweede Wereldoorlog werkte Maertens even als substituut krijgsauditeur, maar kwam spoedig via Julius Hoste (jr.) bij de krant Het Laatste Nieuws terecht. Van de dood van Hoste in 1954 tot 1985 was hij directeur-generaal van het dagblad en in 1955 afgevaardigd beheerder van de Uitgeverij J. Hoste. In 1945 stond hij mede in voor de heroprichting van het Liberaal Vlaams Verbond, waarvan hij tot 1968 ondervoorzitter werd.

Daarnaast oefende Maertens diverse beheersfuncties uit onder meer bij het Nationaal Instituut voor Radio-omroep (1949-1969). Bovendien was hij medestichter van de Economische Raad voor Vlaanderen (1952) en lid van de raad van beheer en ondervoorzitter van de afdeling Brabant van het Vlaams Economisch Verbond.

Via de invloed die Maertens vanuit deze diverse functies kon uitoefenen, steunde hij verschillende Vlaamsgezinde culturele verenigingen en initiatieven, hoofdzakelijk geconcentreerd rond de hoofdstad. Ook in de liberale partij was hij een belangrijk figuur achter de schermen die aandacht vroeg voor de V.B. en wiens mening inzake de aan te trekken verruimingskandidaten bij de transformatie van Partij voor Vrijheid en Vooruitgang naar Vlaamse Liberalen en Democraten, zwaar doorwoog.

Literatuur

Liber Amicorum Albert Maertens, 1973; 
'Prijs-Herman Vanderpoorten. Albert Maertens bekroond', in Het Laatste Nieuws (20 februari 1987); 
'Albert Maertens: Het Liberalisme is een levensgevoel', in Volksbelang (mei 1987).

Auteur(s)

Nico Wouters