Loones, Jan

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Diksmuide 2 juni 1950).

Zoon van Honoré Loones.

Studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Gent en verzekeringsrecht en notariaat aan de universiteit in Brussel. Als student was Loones politiek niet actief. In 1975 werd hij lid van de Volksunie (VU), maar hij brak met de partij ten tijde van het Egmontpact. In 1983 werd hij gemeenteraadslid in Oostduinkerke, op een lijst die in 1988 met de VU samenging. In 1995 werd hij eerste schepen.

In 1987 keerde Loones, in het kader van de verruimingsoperatie van voorzitter Jaak Gabriëls, terug naar de VU. Hij volgde in januari 1989 Julien Desseyn op als Kamerlid. In 1991 en 1995 werd hij tot senator verkozen.

Loones stond mee aan de basis van het beschermingsdecreet voor de Vlaamse duinen (1993). Hij inspireerde ook het congres van Wachtebeke (1994). Daar bepaalde de VU haar communautair programma nadat eerder, op het congres van Leuven, onder impuls van de jonge voorzitter Bert Anciaux, het maatschappelijke luik aan bod kwam. In Wachtebeke sprak de VU zich uit voor een onafhankelijk Vlaanderen binnen een federaal Europa. De partij pleitte er voor de rechtstreekse vertegenwoordiging van Vlaanderen in de internationale structuren.

Auteur(s)

Peter Renard