Lindekens, Simon

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Ekeren 18 december 1871 – Guigoven 7 november 1937).

Werd in 1895 doctor in de geneeskunde aan de Leuvense universiteit, en was arts te Schoten en vanaf 1925 te Guigoven. Lindekens publiceerde artikelen en gedichten, werd in 1914 voorzitter van het Katholiek Vlaamsch Oud-Hoogstudentenverbond (KVOHV) en was in 1919 medestichter van het Vlaamsch Geneeskundig Tijdschrift. Hij trad eind 1928 toe tot het bestuur van de Katholieke Vlaamsche Bond van Limburg. Lindekens hoorde samen met onder meer Hendrik Ballet, Mathieu Croonenberghs, Paul Cools, Jozef Lysens en Eugeen Verpoorten tot de nationalistische vleugel en speelde een vooraanstaande rol bij de oprichting (begin april 1929) van de Katholieke Vlaamsche Volkspartij Limburg (KVV).

Bij de parlementsverkiezingen van 1929 werd Lindekens tot senator voor Limburg verkozen. Hij behield zijn zetel in 1932 en in 1936. Lindekens was een bijzonder populair man: in 1929 behaalde hij het hoogste aantal voorkeurstemmen van alle Vlaams-nationalistische parlementsleden. In 1936 werd hij de electorale nummer één in Limburg. De Vlaams-nationalistische senator was een erg actief man. Hij had een uitgebreid sociaal dienstbetoon, was nauw betrokken bij de organisatorische uitbouw van de KVV en schreef vele artikels in De Bilzenaar, het partijweekblad. Hij voerde regelmatig het woord in de Senaat, vooral dan in de periode 1932-1936, toen hij er de enige Vlaams-nationalist was.

Lindekens behoorde tot de gematigde richting binnen het Vlaams-nationalisme. In tegenstelling met zijn Limburgse partijgenoot en parlementaire collega Gerard Romsée speelde hij geen rol op nationaal vlak. Hij was een typische vertegenwoordiger van de groep plattelandspolitici die in sterke mate aan de basis lag van de electorale kracht van het Vlaams-nationalisme in Limburg.

Literatuur

J. Lebeer, 'Lindekens, Simon', in NBW, II, 1966; 
L. Reynders, Het Vlaams-nationalisme in Limburg (1929-1940), KUL, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1981; 
A.M. Knevels, De Katholieke Vlaamse Beweging in Limburg (1918-1928), KUL, onuitgegeven licenciaatsverhandeling, 1982; 
id., 'De Katholieke Vlaamse Bond in Limburg (1918-1928). Van de katholieke partij naar de nationalistische', in WT, jg. 42, nr. 3 (1983), p. 150-159; 
W. Massin, 'Van K.V.V. tot V.N.V. Vlaamse ondertonen in Limburg (1929-1940)', in Het Oude Land van Loon, jg. 45 (1990), p. 211-262; 
B. de Wever, Greep naar de macht. Vlaams-nationalisme en Nieuwe Orde. Het VNV 1933-1945, 1994; 
E. Raskin, Gerard Romsée. Een ongewone man. Een ongewoon leven, 1995.

Verwijzingen

zie: Limburg.

Auteur(s)

Evrard Raskin