Lievevrouw-Coopman, Lodewijk

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Gent 2 april 1862 – Gent 8 oktober 1951).

Groeide op in de herberg van zijn vader en kwam zo in contact met het milieu van Gentse volksmensen. Lievevrouw-Coopman volgde middelbaar onderwijs aan het Koninklijk Atheneum te Gent.

Van jongs af raakte Lievevrouw-Coopman gepassioneerd door het toneel. Tijdens zijn studiejaren richtte hij mee het Karel L. Ledeganck-gezelschap op dat Nederlandstalige voorstellingen inrichtte waarin hijzelf meespeelde. Voorts werd hij toneelmeester bij de toneelafdeling van het Van Crombrugghe's Genootschap. Daarnaast was hij actief als recensent van de voorstellingen van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg voor de Gentse kranten De Stad Gent en Journal de Gand. Intussen schreef hij zelf toneelstukken die zowel in amateurkringen als in schouwburgen werden gespeeld. Samen met Oscar de Gruyter startte hij in 1911 de Gentse Toneelschool op. Met dit initiatief wilden zij in avondonderwijs een alternatief bieden voor de conservatoriumopleiding. Lievevrouw-Coopman bleef gedurende 31 jaar het beheer van deze school waarnemen.

Lievevrouw-Coopman was zeer geboeid door het folkloristisch verleden van zijn geboortestad en verzorgde lezingen voor de Bond van Oost-Vlaamse folkloristen. Zijn inzending voor een Gents 'idioticon' werd door de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde bekroond en na zijn dood als Het Gents Woordenboek uitgegeven.

Literatuur

C. Tavernier, 'Lievevrouw-Coopman, Lodewijk', in NBW, VII, 1977.

Auteur(s)

Gert van Overloop