Libbrecht, Camiel

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Vichte 27 juli 1853 – Leuven 11 december 1932). Broer van Julius Libbrecht.

Was een zoon uit een landbouwersgezin en studeerde aan de normaalschool te Brugge. Van 1874 tot 1896 gaf Libbrecht les in Brugge en Doornik en daarna achtereenvolgens in Gent, Hasselt en Antwerpen. In 1908 werd hij benoemd tot prefect van het Antwerps atheneum. In 1912 vestigde hij zich bij zijn zoon in Opglabbeek.

Libbrecht, die tijdens zijn studie te Brugge, in 1868, een Vlaamsgezinde vereniging oprichtte, stichtte ook, als leraar, te Doornik met zijn collega Omer Wattez een Vlaamsche Kring. Hij was eveneens de organisator van Katholieke Vlaamsche Studiekringen in verscheidene Limburgse dorpen in en rond Opglabbeek. Hij zag de Vlaamse actie als het opwerpen van een taalbarrière tegen de invloed van vreemdelingen en de onzedelijkheid en ter beveiliging van het traditionele en katholieke leven in de Limburgse dorpen.

In het begin van de Eerste Wereldoorlog werd Libbrecht bestuurslid van het plaatselijke Hulp- en Voedingskomiteit en deed – mede omwille van zijn kennis van het Duits – veel dienstbetoon. Hij stelde ten laatste vanaf 1917 zijn hoop op het activisme en begin 1918 werd hij overgehaald om lid te worden van de tweede Raad van Vlaanderen. Hij was slechts op een beperkt aantal vergaderingen aanwezig, ook al werd hij voorzitter van de Commissie voor onderwijs en kunsten. Libbrecht was tevens officieel aandeelhouder van de De Bode van Limburg die de bezetter had gesticht om de activistische boodschap in brede kring in Limburg te verspreiden. Hij kaderde zijn flamingantische en activistische activiteiten nadrukkelijk in een katholiek karakter. Op 19 januari 1920 werd hij door het assisenhof van Brabant veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf waarvan hij het grootste deel al in voorarrest had uitgezeten. Nadien speelde hij geen actieve rol meer maar zijn invloed op de Vlaamsgezinden in de regio van Opglabbeek bleef merkbaar.

Literatuur

A.L. Faingnaert, Verraad of zelfverdediging?, 1933; 
M.-J. Leemans, Het activisme in Limburg 1917-1918, KUL, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1972; 
M. Hanson, Van Frans naar Nederlands. De taalsituatie in het Limburgs middelbaar onderwijs 1830-1914, 1990; 
L. Vandeweyer, 'Een uit te roeien kwaad! Camiel Libbrecht over de herbergen in het Limburg van 1917', in Limburg, nr. 75 (1996) p. 3-22.

Auteur(s)

Luc Vandeweyer