Lelie, De

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

maandelijks katholiek damestijdschrift voor Noord- en Zuid-Nederland (1909-1914).

Het eerste nummer verscheen in september 1909 onder impuls van zuster Maria-Jozefa van het Heilig Graf te Turnhout, die zelf geïnspireerd was door ideeën van Hilda Ram (Mathilde Ramboux).

Tot de voornaamste medewerkers behoorden August en Frans van Cauwelaert, Jozef Simons, Stephanie Vetter, Norbert Gijsen en Maria Baers. De redactie had zich tot voornaamste taak gesteld de katholieke vrouwenbeweging in de Nederlanden te bevorderen en de Vlaamse intellectuele vrouwen te winnen voor de moedertaal. Interessant zijn vooral de artikelen in verband met het vrouwenkiesrecht en de rol der ontwikkelde vrouw in de katholieke V.B. Opmerkenswaard is ook het Groot-Nederlandse karakter van het tijdschrift.

Literatuur

K. Roemans, Bibliographie van de Moderne Vlaamsche Literatuur, I, 1930-1934; 
I. van den Mooter, Want hoger moet haar doel zijn: inhoudsanalyse van De Lelie, KUL, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1991; 
E. Flour en C. Jacques, Bronnen voor de vrouwengeschiedenis in België. II. Repertorium van de feministische en de vrouwenpers 1830-1994, 1994.

Auteur(s)

Ludo Helsen; Luc Vandeweyer