Lauwers, Emiel

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Ingelmunster 29 oktober 1858 – Kortrijk 29 mei 1921). Broer van Achiel Lauwers.

Voltooide zijn humaniorastudie aan het Klein Seminarie van Roeselare bij Emiel Demonie en Hugo Verriest. Lauwers vestigde zich in 1888 als arts in Kortrijk. Als jongere vriend van Albrecht Rodenbach, liet hij zich reeds in 1877 opmerken in het groepje dat rond Verriest de uitgave plande van Vijftig Vlaamsche Liederen en in het streven van de spelersgilde. Hij nam in Leuven van april 1880 af als het ware Rodenbachs leidersplaats in door de publicatie van Kwaepenninck, samen met Alfons Depla en Hendrik Persyn. In januari 1882 werkte hij samen met Juliaan Delbeke aan Onze Vlaamsche Wekker. Dit alles reveleerde een ongenoegen tegenover De Vlaamsche Vlagge die niet snel genoeg de opvolging van de generaties wist in te schatten.

Eind 1884 werd Lauwers lid van de Swighenden Eede, op een ogenblik dat een radicaliseringstendens in studentenkringen waarneembaar was. Dit was het gevolg van de door de toepassing van de wet van 15 juni 1883 gewekte hoop op de vernederlandsing van het vrij middelbaar onderwijs. Deze radicalisering heeft zich gedeeltelijk tegen Guido Gezelle gekeerd, na de climax met de Ruitenbrekers te Tielt (30 september 1885). Lauwers en Delbeke hadden in oktober zeer harde woorden voor Gezelle. Het was zeker niet Antwerpen alleen dat de dichter onder schot nam. De geprikkeldheid van Gezelle, omdat Lauwers met het Davidsfonds onderhandelde om zijn naam onder een vertaling van Hiawatha te plaatsen, is slechts een bijverschijnsel geweest.

Lauwers was in 1885 betrokken bij de stichting van Het Belfort. In 1890 behoorde hij tot de leidende groep van de christen-democratische De Klauwaert van Eugeen van Steenkiste te Brugge. Later verleende hij positieve steun aan De Nieuwe Tijd (1896-1901), waarvoor Gezelle smalende woorden overhad. Naast zijn broer Achiel en de alomtegenwoordige Verriest, was hij een ware steun voor dit kortstondig Vlaams en christen-democratisch initiatief.

Op 20 september 1903 werd hij voorzitter van het Rodenbachcomité. Deze vergrote en intensieve aandacht voor Rodenbach ging bij Lauwers gepaard met een actie voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit. Hij werd op 3 maart 1907 lid van de Tweede Hoogeschoolcommissie (Vlaamse hogeschoolcommissies). In dat zelfde jaar huldigde hij in De Vlaamsche Vlagge de figuur van Verriest en van Depla. In 1909 was hij een van de grote promotoren van het Rodenbachsblad en de Rodenbachfeesten in Roeselare. Bij al die activiteit had hij nog gelegenheid gevonden om vertalingen van Shakespeare (King Lear en Julius Caesar) te bezorgen, in een taal die volgens Cyriel Verschaeve niet helemaal klassiek Nederlands was, maar door Stijn Streuvels hoog geprezen werd.

Werken

'Albrecht Rodenbach's begaafdheid', in Rodenbachsblad (4 april, 30 mei en 11 juli 1909); 
'Hugo Verriest als leraar', in De Vlaamsche Vlagge, jg. 30 (1913); 
Schriften, 1931.

Literatuur

H. Verriest, 'Vlaamsche Koppen. Dr. Emiel Lauwers', in De Nieuwe Tijd, jg. 5, nr. 44-55 (1900); 
J. Impe, 'Dr. Emiel Lauwers', in Nieuwe Wegen, jg. 4 (1913), p. 65-66; 
A. Walgrave, 'De historie van Guido Gezelle en de 'Ruitenbrekers' Thielt 1885', in Vlaamsche Arbeid, jg. 13 (1923), p. 49-60 en 100-111; 
L. Dosfel, Schets van eene geschiedenis van de Vlaamsche studentenbeweging, 1924; 
S. Streuvels, 'Dr. Lauwers Geschriften', in Verslagen en Mededeelingen van de KVATL (1931), p. 591-660; 
J. Vermeulen, 'Enkele nota's over de studentenorganisatie na Albrecht Rodenbach 1881-1888', in Jong Dietschland, jg. 5, nr. 17 (24 april 1931), p. 243-244; 
F. Baur, Albrecht Rodenbach. Het leven, de persoonlijkheid, 1960; 
K.M. de Lille, Alfons van Hee, 1963; 
L. Schepens, Kroniek van Stijn Streuvels, 1971; 
L. en L. Vos-Gevers, Dat volk moet herleven. Het studententijdschrift De Vlaamsche Vlagge 1875-1933, 1976; 
L. Gevers, Bewogen jeugd. Ontstaan en ontwikkeling van de katholieke Vlaamse studentenbeweging (1830-1894), 1987.

Verwijzingen

zie: Swighenden Eede.

Auteur(s)

Romain Vanlandschoot