Lauwerijs, Modest

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Antwerpen 28 december 1887 – Deurne-Antwerpen 11 maart 1967).

Volgde in 1904 aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium in Antwerpen lessen in de voordrachtskunst bij Maurits Sabbe en in de letterkunde bij Raf Verhulst. In 1907 vervulde Lauwerijs zijn militaire dienst bij de Compagnie universitaire in Beverlo, samen met onder meer Piet Heuvelmans en Ernest Claes, en vormde met hen een roerige flamingantische groep. In 1910 begon hij op eigen kosten voordrachtsavonden te geven met werk van Verwey, Multatuli, Hemkes, Adama van Scheltema en Lodewijk van Deyssel. Omstreeks 1911 begon hij in Frans-Vlaanderen (onder meer samen met August Borms) en Nederland op te treden en propageerde er het werk van Guido Gezelle, Albrecht Rodenbach en Stijn Streuvels. Hij was de man die de lyrische voordracht introduceerde. Gedurende een paar jaren stond hij op de planken van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg (KNS) te Antwerpen.

In augustus 1914 kreeg Lauwerijs een schot in het dijbeen, waarvan hij heel zijn leven de gevolgen bleef dragen. De rest van de oorlog verbleef hij in Nederland en hield er voordrachtsavonden, die een enorm succes hadden. In 1920 ging hij naar Zuid-Afrika, waar hij veel succes oogstte. De universiteit van Stellenbosch bood hem een leerstoel aan, maar Lauwerijs ging er niet op in.

Aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen heeft hij een hele schare acteurs als leerling gehad, van Ida Wasserman tot Jef Burm. Hij was ook nog leraar in de voordrachtskunst aan verscheidene onderwijsinstellingen in Antwerpen.

In 1921 volgde hij Pol de Mont op als voorzitter van de Antwerpse afdeling van het Algemeen-Nederlands Verbond. In 1932 werd hij voorzitter van de pas gestichte Vereeniging voor Beschaafde Omgangstaal (VBO). Hij was eveneens medewerker aan het blad van de VBO, Stijl en Volk. In zijn rol van volksverbonden en Vlaams voordrachtskunstenaar had hij ook buiten het conservatorium invloed op een nieuwe generatie van Vlaamse voordrachtskunstenaars: Antoon vander Plaetse, Ast Fonteyne en anderen.

Werken

met M. Sabbe, Declamatorium, 9 dln., z.j.

Literatuur

J. Florquin, Ten huize van Modest Lauwerijs (onuitgegeven televisiescript), 1962.

Verwijzingen

zie: Pro Westlandia.

Auteur(s)

Joos Florquin; Geert Opsomer