Langlois, Hyppolite

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Antwerpen 29 augustus 1832 – Antwerpen 11 oktober 1891). Broer van Jean B. Langlois.

Werd in het begin van de jaren 1860 ambtenaar bij de Nationale Bank in Antwerpen. Langlois was de eerste voorzitter van de Nederduitsche Bond (°1861) en nam nog op 31 mei 1863 het woord in een algemene vergadering van de Liberale Associatie, op een ogenblik dat de Nederduitsche Bond al voor de Meetingpartij ijverde. Samen met zijn broer organiseerde hij in 1854 in De Olijftak een cursus voor werklieden. Hij was met Jan van Rijswijck ondervoorzitter van de in 1880 gestichte Vlaamsche Vrijzinnige Vereeniging. In 1888 was hij medestichter van de Antwerpse Vlaamse loge Marnix van Sint-Aldegonde (vrijmetselarij).

Literatuur

A. Cornette, Lijkrede uitgesproken bij het graf van Br. Hyppolitie Langlois, medestichter, eerelid en hulp-red. der Achtb. Marnix van St-Aldegonde, 1891.

Auteur(s)

Marc Somers