Land zonder Grenzen

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

tweemaandelijks tijdschrift voor Oost-België, van 1970 tot 1973 uitgegeven door de Werkgemeenschap Oost-België.

Het tijdschrift werd beschouwd als de voortzetting van Grenzen Open, zodat het eerste nummer in mei 1970 nummer 1 van de vijfde jaargang werd genoemd. De leiding berustte in 1970-1971 bij Jozef Gouverneur (Tongeren) en in 1971-1973 bij Staf Vermeire (Neeroeteren). Evenals Grenzen Open verscheen dit tijdschrift in drie talen, was het bestemd voor heel Overmaas en beoogde het het behoud van eigen taal en aard in dit gebied. De bijdragen behandelden vooral de culturele en sociaal-economische problematiek van de streek. Oorspronkelijk had het blad een oplage van 1500 exemplaren, maar onenigheid in de Werkgemeenschap leidde in 1973 tot de verdwijning van het blad.

Auteur(s)

Frans Claes