Léonard, Edward

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Antwerpen 17 april 1890 – Antwerpen 8 maart 1981).

Volgde middelbaar onderwijs aan het Sint-Norbertusinstituut in Antwerpen en wegens een oogziekte onderbroken architectuurstudie aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten eveneens in Antwerpen. Léonard had zijn leven lang een zwak voor goede architectuur; hij hielp Natuur- en Stedeschoon mee oprichten en was een paar jaar hoofdredacteur van De Bouwgids. In 1915 trad hij in dienst van het Gevaertbedrijf, waar hij eerst bediende, later hoofd van de reclamediensten was (1930-1955).

Van 1911 tot 1921 was Léonard secretaris van de Vlaamsche Kring in Mortsel, waarvan Lieven Gevaert de promotor en erevoorzitter was. Léonard publiceerde over cultuur in de activistische periodieken Het Vlaamsche Nieuws en Vlaamsch Leven. Het leverde hem na de oorlog even een bezoek van justitie op. Zijn broers waren tewerkgesteld in de activistische Kolenverdeeling voor Vlaanderen.

Met Stan Leurs en anderen behoorde Léonard na de oorlog tot de stichters van de Vlaamse Toeristenbond (VTB), waarvan hij ook de eerste voorzitter was (1922-1923). Zijn belangstelling ging hoofdzakelijk naar de architectuur, de archeologie, de kunstgeschiedenis en de zorg voor het behoud van natuurschoon en monumenten. Over deze onderwerpen hield hij voordrachten en publiceerde hij talrijke artikelen en monografieën in tijdschriften. Sommige daarvan zijn in boekvorm gebundeld. Hij was bestuurslid van de Vereniging voor Natuur- en Stedeschoon en corresponderend lid voor de provincie Antwerpen (tevens ondervoorzitter voor deze provincie) van 1938 tot 1970.

Literatuur

W. Janssens, Lieven Gevaert. Momenten uit zijn leven, 1994.

Auteur(s)

Erik Vandewalle; Luc Vandeweyer