Koophandel, De

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

liberaal Antwerps dagblad, in 1863 gesticht door de Antwerpse Liberale Associatie met Jozef Blockhuys en Paul Billiet als redacteurs.

Als spreekbuis van de Liberale Associatie viel het de Meetingpartij, het socialisme en de katholieke partij scherp aan. Omdat het Nederlands belangrijk was voor de verspreiding van de liberale en vrijzinnige ideeën, werd door De Koophandel het gebruik van de moedertaal verdedigd. Dat was volgens de krant het doel van de V.B.

Ondanks de overname van De Grondwet in 1865 ging het De Koophandel niet voor de wind: een geringe verspreiding en financiële moeilijkheden brachten in 1866 een wijziging in de samenstelling van de redactie met zich mee. Blockhuys verliet de redactie, Jan Bruylants werd redacteur en Jan van Rijswijck werd aangesteld als vaste medewerker. Om te kunnen blijven concurreren met Het Handelsblad van Antwerpen werd De Koophandel in 1897 hervormd tot De Nieuwe Gazet.

Literatuur

L. Wils, Liberale Antwerpse dagbladen 1857-1864 (IUCHG, Bijdragen 26, 1962); 
H. de Borger, Bijdrage tot de geschiedenis van de Antwerpse pers. Repertorium (1794-1914) (IUCHG, Bijdragen 49, 1968); 
L. Wils, Honderd jaar Vlaamse Beweging, I, 1977.

Auteur(s)

Filip Boudrez