Kluyskens, Albert

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Landegem 16 september 1885 – Gent 21 december 1956).

Was afkomstig uit een notabele artsenfamilie, volgde humaniora aan het Sint-Barbaracollege te Gent, studeerde er rechten aan de Rijksuniversiteit (RUG) en vestigde zich er als advocaat. Van 1919 tot 1923 was Kluyskens werkzaam als adjunct-referendaris bij de rechtbank van koophandel te Gent. Van 1923 tot 1955 doceerde hij aan de RUG. Hij nam ook opnieuw zijn advocatenpraktijk op. Van 1933 tot 1936 was hij decaan van de rechtsfaculteit, en van 1950 tot 1953 rector. In 1946-1948 was hij stafhouder van de balie te Gent. Hij zetelde als katholiek in Kamer van 1936 tot 1946, en in de Senaat van 1946 tot aan zijn overlijden.

Kluyskens was in de eerste plaats een geleerde. Een publicatie over erfrecht uit 1919 deed in Frankrijk de rechtsleer en de rechtspraak een nieuwe richting inslaan. In de Kamer en in de Senaat kwam hij vooral tussenbeide in juridische aangelegenheden. Zo had hij een belangrijk aandeel in de totstandkoming van de wet op de Raad van State uit 1946.

Reeds in 1910 publiceerde Kluyskens in het Rechtskundig Tijdschrift, het enige Nederlandstalige juridische vakblad in België. In 1913 hield hij een lezing op het Vlaamsch Rechtskundig Congres te Gent. Tien jaar later doceerde Kluyskens aan de Gentse Rijksuniversiteit een nieuwe Nederlandstalige cursus over burgerlijk recht. Zijn grootste bijdrage tot de vernederlandsing van het gerecht was ongetwijfeld de publicatie tussen 1925 en 1945 van een achtdelige Beginselen van Burgerlijk Recht. Met deze meermaals herdrukte basishandboeken werd hij een van de belangrijkste grondleggers van de Nederlandstalige rechtsleer in Vlaanderen.

Kluyskens nam in 1926 ook deel aan de oprichting van het Vlaamsch Rechtsgenootschap te Gent en leidde er jarenlang de Nederlandse pleitoefeningen. In 1933-1935 was hij voorzitter van de Vlaamse Conferentie der Balie van Gent. Hij was onder meer lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.

Werken

Een quasi volledige bibliografie werd opgenomen in Rijksuniversiteit te Gent. Liber Memorialis 1913-1960, II, 1960; 
'Inzicht bij Vendelvlucht', in Rechtskundig Tijdschrift (1910), p. 190-196.

Literatuur

R. Victor, Een eeuw Vlaamsch Rechtsleven, 1935; 
Hulde aan Albert Kluyskens, Prof. dr. em. en oud-rector, 1960; 
F. van Goethem, 'In Memoriam Prof. A. Kluyskens', in Rechtskundig Weekblad (1955-1956), kol. 893-895.

Auteur(s)

Herman van Goethem