Klauwaert, De (1857-1863)

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(1857-1863)

"Weekblad voor de Vlaemsche Volksbelangen" , opvolger van gelijknamig blad maar met als ondertitel "Veertiendaegsch kunst- en letterblad" (1855-1857).

Na het wijzigen van de ondertitel werd De Klauwaert in 1858 de officieuze spreekbuis van de pas opgerichte vereniging Vlamingen Vooruit. In de statuten van deze organisatie was de stichting van een eigen tijdschrift voorzien, maar dit werd nooit gerealiseerd. De Klauwaert hielp de oprichting van Vlamingen Vooruit voorbereiden door onder andere de publicatie van de Nederlandse vertaling van een brochure van een onbekende Brusselse progressief-liberale auteur over de plichten van de liberale partij in het voorjaar van 1858. Het laatste bewaarde nummer van De Klauwaert dateert uit 1859, maar het blad bleef zeker nog tot 1863 verschijnen. Uit dat jaar dateert immers een polemiek met het Antwerps satirische weekblad Reinaert de Vos. Vanaf dat ogenblik zou De Klauwaert een mildere houding tegenover de liberale regering hebben ingenomen.

Literatuur

E. Gubin, Bruxelles au XIXe siècle: berceau d'un flamingantisme démocratique (1840-1873), 1979.

Auteur(s)

Sam van Clemen