Kesteloot, Jacob L.

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Nieuwpoort 9 oktober 1778 – Gent 5 juli 1852).

Volgde lager onderwijs in zijn geboortestad en van 1793 tot 1796 middelbaar te Gent; daarna keerde hij terug naar Nieuwpoort voor een privé-opleiding tot apotheker en van 1798 af studeerde hij (om te ontkomen aan de conscriptie?) geneeskunde te Leiden. In 1800 werd Kesteloot daar doctor in de genees-, heel- en verloskunde. In 1817 werd hij door Willem I benoemd tot hoogleraar aan de nieuwe rijksuniversiteit te Gent. In 1826 huldigde hij als rector de nieuwe aula in met een half Nederlandse, half Latijnse redevoering. Hij hield zich toen bezig met de verbreiding van de Nederlandse taal en cultuur in het Zuiden en was een werkzaam lid van Regat Prudentia Vires. In 1830 werd hij door het Voorlopig Bewind nog in zijn functie gehandhaafd en tot laatste rector gekozen. Na de wet van 1835 op het Hoger Onderwijs, die deze benoeming aan de koning voorbehield, volgde het Koninklijk Besluit van 5 december 1835 voor de reorganisatie van de universiteit; daaruit bleek dat minister B. de Theux Kesteloot ongevraagd tot het emeritaat had toegelaten.

Na 1830 trad Kesteloot minder in het openbaar op, maar van zijn warme belangstelling voor de V.B. en de Nederlandse cultuur getuigen zijn medewerking aan het Kunst- en Letterblad en zijn contacten met Jan F. Willems, Ferdinand A. Snellaert, Prudens van Duyse en de hele Gentse groep letterkundigen. Op 13 april 1846 werd hij door zijn oud-leerlingen en literaire vrienden gehuldigd op een banket, waar hij toegesproken werd door Willems, Snellaert en Hendrik Conscience en waar gedichten werden voorgelezen van Karel L. Ledeganck, Van Duyse en Frans Rens. Ook in 1850 werd hij gehuldigd. Kesteloot werd begraven op het kerkhof aan de Brugse Poort, zoals hij testamentair beschikt had: zonder toespraken. Zijn bibliotheek werd geveild.

Literatuur

P. van Duyse, Levensschets van J.L. Kesteloot, 1852; 
F.A. Snellaert, 'Notice sur Jacques-Louis Kesteloot', in Annuaire de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique (1853), p. 108-126; 
C. Verstraete, Université de Gand. Liber Memorialis, II, 1913; 
G. de Merre, Jakob, Lodewijk Kesteloot, 1978; 
K. Velle, 'Kesteloot, Jakob', in NBW, XI, 1985.

Auteur(s)

Ada Deprez