Kervyn de Volkaersbeke, baron Philippe A.C.

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Sint-Niklaas 19 april 1815 – Nazareth 15 juli 1881).

Volgde middelbaar onderwijs te Brussel en een tijdlang hoger onderwijs te Gent. Daarna werd Kervyn gemeenteraadslid en schepen van Gent (1854-1857) en burgemeester van Nazareth (1861 -1881). Hij was ook katholiek volksvertegenwoordiger voor Gent (1861-1864 en 1870-1878). Hij publiceerde bronnenstudies over de geschiedenis van de 16de eeuw en de godsdienstoorlogen, en was werkzaam in de Maatschappij der Gentsche Bibliophilen, De Fonteine, het Willemsfonds, het Davidsfonds en voor de Messager des sciences historiques. Hij bleef bekend door zijn in 1853 gepubliceerde sleutelroman Le songe d'un antiquaire.

Hoewel Kervyn zijn werken in het Frans publiceerde, heeft hij voor de V.B. belang vanwege zijn bescherming van culturele instellingen, zijn streven naar uitbreiding en betere functionering van de universiteitsbibliotheek en zijn steun bij de organisatie van het eerste Nederlandsch Letterkundig Congres (Gent, 1849). In de Kamer deed hij zich opmerken door een pleidooi voor het gebruik van het Nederlands in de gemeentebesturen in het Vlaamse land (1878).

Literatuur

'Sterfgevallen', in De Vlaamsche Wacht (31 juli 1881), p. 19-20; 
U. Vermeulen, 'Kervyn Volkaersbeke, baron Philippe Auguste Chrétien', in NBW, II, 1966.

Auteur(s)

Ada Deprez