Kempische Rodenbachbonden

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

organisatie die in 1954 werd gesticht ter overkoepeling van de nog bestaande of weer opgerichte scholieren- en studentenbonden in de Antwerpse

Kempen die een voortzetting waren van het vroegere Algemeen Vlaamsch Studentenverbond. De impuls tot de stichting ging uit van de bonden van Nijlen (F. Antonis), Geel (Jozef Belmans) en Arendonk (R. Eyssen).

De Rodenbachbonden organiseerden tot 1967 een jaarlijkse

Landdag en geregeld sportwedstrijden. Tussen 1954 en 1964

publiceerde de organisatie 32 nummers van het ledenblad Houzee en bereikte daarmee jaarlijks een 800-tal leden. In dit blad werd de federalistische gedachte sterk gepropageerd en lag de klemtoon op een vernieuwde liturgische beweging en een sterk sociaal element. De Rodenbachbonden kenden een hoogtepunt rond 1960 onder leiding van Hugo Peeters uit Nijlen. Het centrum van de werking was toen de abdij van Tongerlo waar aan leidersvorming werd gedaan.

In 1964 traden de Rodenbachbonden toe tot de Blauwvoetfederatie en in 1970 hield de organisatie op te bestaan.

Auteur(s)

Hugo Peeters; Achiel Vanmechelen