Keikop, De

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

tijdschrift van het Antwerpse Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond (AKVS) (1923-1935) achtereenvolgens Orgaan, Maandschrift, Maandblad van het AKVS Antwerpen, AKVS Gewestbond Groot-Antwerpen (1923-1929, 1932) en Strijd- en Oefenblad van de AKVS (respectievelijk AKDS)- jeugd, Gewest Groot Antwerpen (1935) en Strijd- en Oefenblad voor de Katolieke Dietsche Studentenjeugd (1935).

Dit AKVS-ledenblad ontstond in 1923 mede onder impuls van gewestproost Eugeen van de Perre en bleef tot 1925 tienmaal per jaar in gedrukte vorm verschijnen, met een maximale oplage van 300 exemplaren (in 1924 en 1925). Circa 160 exemplaren daarvan bereikten via abonnementen en losse verkoop de leden van de zes collegebonden in het Antwerpse die samen de gewestbond vormden (Sint-Henricus-, Sint-Jan-Berchmans-, Sint-Norbertus-, Onze-Lieve-Vrouw- en Sint- Stanislascollege en de katholieke normaalschool). In deze eerste periode was het blad grotendeels samengesteld uit bijdragen van leden en uit bewegingsnieuws. Het cultureel- vormend karakter overheerste, politiek en ideologie kwamen nauwelijks aan bod. In september 1925 betekende het eerste nummer van de vierde jaargang, nu volgens schooljaar, meteen ook voorlopig het laatste nummer. Op haar vergadering van 17 april 1926 besloot de gewestraad het blad op te geven, maar ze kwam op 9 juni 1928 daarop terug. Van september 1928 tot juli 1929 verschenen tien nummers onder redactie van Pieter Vorlat en met steun van gewestvoorzitter Albert Meuris. Het blad ademde een militante anti-Belgische Vlaams- nationalistische geest en waarschuwde de lezers tegen de machinaties van het Jeugdverbond voor Katholieke Actie.

Na dat schooljaar verscheen het blad pas opnieuw in 1932, niet meer in gedrukte, maar in gestencilde vorm. De zes nummers van 1932-1933 pleitten voor de omvorming van AKVS tot jeugdbeweging zoals door Ernest van der Hallen gepropageerd en in de geest van het AKVS-huis te Nijlen. Weer viel het blad even stil, tot een jongere groep met Ernest Reypens als hoofdredacteur het blad met Pasen 1935 deed herrijzen, in een oplage van 100 exemplaren, financieel gesteund door apotheker Jef van Eyck, met illustraties van kunstschilder Alfred Ost. Het kende nog elf nummers. Er stonden veel aansporingen in tot radicalisme en pleidooien voor het Dietse ideaal, maar ook – in het laatste nummer van december 1935 – een aanval op Karel Dubois die in Antwerpen was komen spreken. Het kostte de hoofdredacteur een consilium abeundi uit het Sint- Lievenscollege, waar hij in de retorica zat en betekende het einde van het tijdschrift.

Literatuur

L. Vos, Bloei en Ondergang van het AKVS, 2 dln., 1982; 
'Nest Reypens. "De laatste der mohikanen" of het Antwerpse AKVS', in AKVS-schriften, nr. 12 (april 1986), p. 30-36.

Auteur(s)

Louis Vos