Katholieke Christelijke Volkspartij voor Vlaanderen

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

ontstond in oktober 1924 te Gent, onder impuls en op initiatief van de Gentse Vlaams-nationalistische hoogleraar Frans Daels en van Jozef Goossenaerts.

Een poging ook in Antwerpen een gelijkaardige partij op te zetten mislukte. De oprichting was bedoeld tot versterking van het katholieke element in de sterk vrijzinnig gekleurde Vlaams-nationalistische kringen in Gent en Antwerpen. Te Gent stelde deze Volkspartij zich op tegen Boudewijn Maes, die op zijn beurt een radicalere Vlaamsch-Nationale Partij oprichtte. De Volkspartij kreeg de steun van de nationale leiding van de Frontpartij, terwijl Maes gesteund werd door Vlaanderen dat de partij van Daels afwees omdat ze contacten zocht met christen-democraten. Bij de verkiezingen van 5 april 1925 werden door de Volkspartij te Gent de kandidaturen van August de Wilde en van Edmond van der Meulen voorgedragen. Zij behaalden 4450 stemmen, Maes kreeg er 2894. Dat duidde op enige aantrekkingskracht op het omliggende platteland maar in 1926 zou deze partij versplinteren.

Literatuur

E. Gerard, De Katholieke Partij in crisis. Partijpolitiek leven in België (1918-1940), 1985; - - B. de Wever, 'Vlaams-nationalisme in de Gentse regio 1914- 1945', in Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, jg. 49 (1995), p. 265-281.

Verwijzingen

zie: Antwerpen-stad.

Auteur(s)

Guido Provoost; Luc Vandeweyer