Karel Bulsfonds

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Vlaams-nationaal cultuurfonds, opgericht op 11 februari 1975 ter handhaving en promotie van de Nederlandse taal en cultuur daar waar zij met andere geconfronteerd wordt.

Naast enkele Vlaams-nationalisten uit de culturele sector, zoals Mark Grammens, behoorden André Monteyne, Yvo Peeters en Lode Claes tot de oprichters van het fonds. Ze wilden op een niet-partijpolitieke democratisch- pluralistische grondslag diegenen verenigen die tot de Vlaams- nationale strekking behoren en hun vertegenwoordiging in raden en instellingen verzekeren.

Het fonds vond zijn aanzet in 1973, binnen de werkgroep Culturele Uitstraling van de Nederlandse Commissie voor de Cultuur van de Brusselse Agglomeratie en moet gesitueerd worden in het perspectief van het zogenaamde decreet-Van Elewijck op de politieke vertegenwoordiging binnen de Brusselse Vlaamse gemeenschap. Aan de oprichting gingen uitgebreide consultaties met andere cultuurverenigingen vooraf.

In tegenstelling tot andere cultuurfondsen was het Karel Bulsfonds niet op nationaal vlak georganiseerd en richtte het zich enkel tot de Brusselse agglomeratie en het randgebied rond Brussel. Buiten de hoofdstad kwam het echter nooit echt van de grond en ook in Brussel functioneerde het eerder in de marge van het cultuurleven. Na 1979 had het fonds sterk te lijden onder de politieke verbrokkeling van het Vlaams- nationalisme.

De activiteiten van het Karel Bulsfonds verwijzen vaak naar het Vlaamse verleden. Zo speelde het een actieve rol in het Gulden Sporencomité en de Guldensporenviering. Het fonds nam in 1977 het initiatief tot oprichting van het Archief en Museum van het Vlaams Leven te Brussel en organiseerde in 1987 tal van festiviteiten ter herdenking van Karel Buls. Verder was het fonds aangesloten bij verschillende koepelverenigingen die het Vlaamse leven in Brussel beklemtonen (Vlaams Komitee voor Brussel, het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen en de Federatie van Vlaamse Kringen – Rodenbachfonds).

Gedurende 15 jaar werd een kwartaalblad uitgegeven (Kontaktblad van het Karel Bulsfonds). Vanaf 1990 is de werking bijna geheel stopgezet.

Literatuur

S. Parmentier, Vereniging en identiteit: de opbouw van een Nederlandstalig sociaal-cultureel netwerk te Brussel (1960-1986) (Taal en Sociale Integratie, nr. 10, 1988).

Auteur(s)

Yvo Peeters