Julius Vuylsteke-fonds

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Naar Julius Vuylsteke genaamd fonds dat op de dag van diens begrafenis (19 januari 1903) werd opgericht met het doel "goedkoope Vlaamsche liberale boeken uit te geven en onder het volk te verspreiden". Een daartoe gehouden geldinzameling bracht in korte tijd 26.000 frank op. Onder de intekenaren vindt men de namen van veel vrienden en bewonderaars van Vuylsteke in Nederland en Vlaanderen en van geestverwanten uit Brussel en Wallonië. Van de renten van dit kapitaal werden tussen 1905 en 1919 elf publicaties uitgegeven, die meestal aan de leden van het Willemsfonds werden geschonken. Maurits Basse's De Vlaamsche Beweging van 1905 tot 1930 (Gent, 19332) werd eveneens met de steun van dit fonds uitgegeven. Van 1953 tot 1978 hervatte het fonds zijn activiteit in de vorm van de jaarlijkse publicatie van een brochure gewijd aan een Vlaams of een vrijzinnig vraagstuk. De bekostiging hiervan gebeurde door vrijwillige bijdragen. Sindsdien fungeert het fonds vooral als een centrum dat in een geest van vrij onderzoek de studie beoogt van het vrijzinnig liberaal gedachtegoed.

Auteur(s)

Marcel Bots