Jottrand, Gustave

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Brussel 24 oktober 1830 – na 1884). Zoon van Lucien Jottrand.

Studeerde rechten aan de Université libre de Bruxelles (1846- 1850). Jottrand was in 1865 medestichter van de krant La Liberté, en werd lid en van 1872 tot 1878 voorzitter van de Ligue de l'Enseignement, die het volksonderwijs wilde bevorderen door het onder andere te vernederlandsen. Aanvankelijk behoorde Jottrand tot de democratische vleugel van Vlamingen Vooruit (hij was secretaris van de vereniging), maar hij evolueerde later tot een conservatieve liberaal. Hij was eveneens actief in het door Vlamingen Vooruit gesteunde Vlaamsch Verbond, dat vanaf 1861 tevergeefs alle Vlaamsgezinde verenigingen wilde overkoepelen.

Binnen de liberale partij was Jottrand eerst secretaris en later voorzitter van de Association libérale de Bruxelles. In 1869 werd hij verkozen tot gemeenteraadslid en van 1870 tot 1884 was hij schepen. Tijdens de verkiezingscampagne beriep hij zich op zijn Vlaamsgezind verleden om Nederlandstalige kiezers aan zich te binden. Hij verklaarde zich toen een groot voorstander van de leuze "In Vlaanderen Vlaamsch". Als schepen steunde hij de wens om een Nederlandstalig theater in Brussel op te richten.

Literatuur

E. Gubin, Bruxelles au XIXe siècle: berceau d'un flamingantisme démocratique (1840-1873), 1979; 
J. Lory, Libéralisme et instruction primaire, 1842-1879. Introduction à l'étude de la lutte scolaire en Belgique, I, 1979; 
Histoire de la Ligue de l'enseignement et de L'éducation permanente 1864-1989, 1990.

Auteur(s)

Sam van Clemen