Jostes, Franz

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Glandorf 12 juli 1853 – Münster 16 mei 1925).

Had al vóór de Eerste Wereldoorlog banden met Vlaanderen, als lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (KVATL) in Gent. Tot de vrienden van Jostes behoorden Willem de Vreese, Hugo Verriest en Eugeen van Oye. In de lente en de herfst van 1915 bracht hij twee bezoeken aan Vlaanderen om vooraanstaande katholieken en academieleden warm te maken voor samenwerking met de bezetter. Hij had met zijn reizen evenwel geen succes. In 1916 publiceerde Jostes een boek over Die Vlamen im Kampf um ihre Sprache und ihr Volkstum. Daarin sprak hij zich uit voor het Jong-Vlaamse programma van een zelfstandig koninkrijk Vlaanderen (Jong-Vlaanderen) en bepleitte de afstand van Wallonië aan Frankrijk. Duitsland moest in afwachting daarvan een duurzame politieke, economische en militaire greep op Vlaanderen behouden. In 1917 werd Jostes voorzitter van de Deutsch-Flämische Gesellschaft; hij had toen kennelijk al wat afstand genomen van de expansionistische propaganda en publiceerde alleen nog boeken over Vlaamse literatuur. In 1920 werd hij, tegen het protest van Verriest in, uitgestoten uit de KVATL.

Werken

Die Vlamen im Kampf um ihre Sprache und ihr Volkstum, 1916; 
Die vlämische Literatur mit besonderer Berücksichtigung von Guido Gezelle, 1917; 
Hendrik Conscience, 1917; 
Aus Alt-Flandern, 1917.

Literatuur

W. Dolderer, Deutscher Imperialismus und belgischer Nationalitätenkonflikt (Kasseler Forschungen zur Zeitgeschichte, nr. 7, 1989).

Auteur(s)

Winfried Dolderer