Jonge Klauwaarts (Brussel)

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

katholieke Vlaamsgezinde studentenbond, opgericht in 1887 door Eugeen Leën.

Leën had in 1884 al een studentenbond onder dezelfde benaming opgericht in zijn geboortestad Hasselt. Nadat hij zich in Brussel gevestigd had deed hij datzelfde initiatief in de hoofdstad over. De oprichting van de Brusselse studentenbond gebeurde in een periode waarin de katholieke Vlaamse studentenbeweging een belangrijke motor was in de Landdagbeweging die ijverde voor de taalwetgeving. Hij was de eerste katholieke tegenhanger van de liberaal- flamingantische kern in de hoofdstad en speelde als zodanig een pioniersrol in het op gang brengen van een katholiek-Vlaamse strijdbeweging in Brussel. Een jaar later volgde de oprichting van een katholieke volwassenenvereniging, de Vlaamsche Bond, met in zijn schoot een grievenbond, die nu de leiding opnam van de katholiek-flamingantische werking te Brussel.

De Brusselse Jonge Klauwaarts onderhielden goede betrekkingen met de Leuvense studentenbeweging, zoals blijkt op hun aanwezigheid op de feesten van de Brabantse en Limburgse gouwgilden in het academiejaar 1889-1890. In 1890 en 1891 belegden ze samen met andere katholiek-flamingantische organisaties uit het Brabantse gouwdagen in de provincie.

De oprichting van de Jonge Klauwaarts dient ook te worden gezien tegen de achtergrond van de organisatorische uitbouw van de katholieke Vlaamse studentenbeweging op het einde van de jaren 1880, wat uitmondde in de oprichting in 1890 van het Katholiek Vlaamsch Studentenverbond. Er zijn geen aanwijzingen dat de Brusselse Jonge Klauwaarts zich bij dat verbond aansloten. In 1895 vormde de bond een van de pijlers voor de herleving van de studentenbeweging in het Brabantse na het bisschoppelijk optreden van 1892.

Literatuur

Gedenkboek Eugeen Leën (Limburgse bijdragen, nr. 24, 1939); 
L. Gevers, Bewogen Jeugd. Ontstaan en ontwikkeling van de katholieke Vlaamse studentenbeweging (1830-1894), 1987.

Auteur(s)

Lieve Gevers