Jong Vlaanderen (1881-1882)

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

algemeen maandelijks cultuurtijdschrift opgericht en uitgegeven door Pol de Mont (januari 1881 – december 1882).

Eind 1880 besloot De Mont ter vervanging van zijn Het Pennoen een nieuw tijdschrift uit te geven: Jong Vlaanderen. In deze nieuwe periodiek zouden in de eerste plaats jonge Vlaamse kunstenaars de kans krijgen om hun vernieuwende ideeën uiteen te zetten. Op deze manier wou De Mont de Vlaamse cultuur nieuwe impulsen geven en een grotere vooruitgang boeken in de Vlaamse strijd en ontwikkeling. Centraal stond het kritisch bespreken van wat er bestond op het vlak van letterkunde, muziek, volkskunde, beeld- en schilderkunst. Die kritiek moest ervoor zorgen dat er hervormingen kwamen en dat nieuwe (en betere) initiatieven het levenslicht zagen. Belangrijk was dat enkel het werk van de kunstenaar werd besproken. Wie de kunstenaar was, welke opvattingen hij huldigde moest, net zoals de politiek die dodend en stremmend was voor de Vlaamse strijd en cultuur, buiten beschouwing worden gelaten. De Mont zou echter niet in zijn opzet slagen. Tijdens het eerste jaar van verschijnen publiceerden weinig jongeren in Jong Vlaanderen. Pas vanaf de tweede jaargang verleenden figuren als R. Kollewijn, A. Sauwen, H. Swarth en Reimond Stijns hun medewerking. De groep medewerkers was echter te heterogeen samengesteld. De Mont, die zelf het grootste deel van de literaire kritiek voor zijn rekening nam, bewandelde eerder traditionele paden en probeerde een compromis te bereiken tussen oud en nieuw. Dit ging ten koste van zijn doel om te vernieuwen. Eind 1882 hield Jong Vlaanderen op te bestaan. Het voorbijgaan aan zijn doel, de financiële problemen waarmee het blad geruime tijd kampte en de concurrentie van de Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, lagen aan de basis. De Monts voorstel om Jong Vlaanderen met de Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle te versmelten, werd niet aanvaard.

Literatuur

G. Meir, Pol de Mont. Een studie van zijn leven en werk, 1932; 
E. Voordeckers, Drukkers en pers in het arrondissement Roeselare (1847-1914), 1965; 
J. Verschaeren, 'Mont, Pol de', in NBW, XIII, 1990; 
M. Carlier en A. Deprez, 'Jong Vlaanderen 1881-1882', in Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de 19de eeuw, 1991, p. 48-52.

Auteur(s)

Filip Boudrez