Jong Nederlandse Gemeenschap (JNG)

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

radicaal Vlaams-nationale jongerengroep.

Begin 1950 opgericht door Karel Dillen, Herman Senaeve en Toon van Overstraeten. De groep wilde aanknopen bij de traditie van de gelijknamige vooroorlogse groep (Jong Nederlandsche Gemeenschap) onder leiding van Robrecht de Smet. De JNG vormde een kleine maar actieve groep die in het begin van de jaren 1950 talrijke herdenkingen en vergaderingen organiseerde. Met provocerende acties, die vooral tegen de Christelijke Volkspartij gericht waren, probeerde zij het Vlaams Nationaal Zangfeest en de IJzerbedevaart opnieuw te radicaliseren. De groep was eveneens betrokken bij de nationalistische agitatie die in 1953 tegen de eerste Dag van het Vlaamse Lied werd gevoerd.

De JNG was een hoofdzakelijk Antwerps initiatief. Het hoogtepunt van haar activiteiten lag tussen 1950 en 1953. Vanaf mei 1956 tot eind 1963 gaf de JNG het blad Dietsland Europa uit, de enige activiteit die de groep toen nog ontplooide.

Literatuur

P.J. Verstraete, Karel Dillen, portret van een rebel, 1992.

Auteur(s)

Jan Creve