Jong Dinaso

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

jeugdverbond van het Verdinaso.

In november 1931 werd het Verbond van Dinaso Knapenvendels (Verdinasok) opgericht als onderafdeling van het Verdinaso. De leiding van het verbond was in handen van Leo Poppe die reeds voor de vorming van het Verdinaso een zogenaamd knapenvendel opgericht had in Gent. Medio 1933 werd het Verdinasok omgedoopt tot Jong Dinaso, naar het gelijknamige maandblad dat sedert januari 1933 verscheen. Jong Dinaso richtte zich tot jongens van 12 tot 18 jaar en zat daarmee in het vaarwater van het ontredderde Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond (AKVS) dat tot 1934 heel wat leden de overstap zag maken naar het Verdinaso.

De werking van het Jong Dinaso was aanvankelijk zeer sterk afgestemd op de latere inschakeling in de Dinaso Militie maar na 1934 kwam hier geleidelijk verandering in. De stijl van het blad werd minder agressief en er werd een Kleindinaso opgericht voor jongens vanaf zes jaar. Naast het blad Jong Dinaso verscheen bovendien het vormingsblad De Ploegavond. Vanaf 1935 kwam de dagdagelijkse werking onder controle van twee gebiedsleiders: Arthur Raman voor Vlaanderen en Nico de Laveleye voor Nederland. De algemene leiding bleef in handen van jeugdleider Poppe die ook de redactie van Jong Dinaso waarnam.

In de loop van 1937 kwam het binnen Jong Dinaso tot een conflict over de, volgens sommigen, té militante koers van de jeugdgroep. Als gevolg hiervan stelde Joris van Severen Jan Rijckoort aan tot jeugdleider en werd Poppe stafoverste. Daarna verscheen Jong Dinaso een tijdlang als bijlage van Hier Dinaso!. In 1939 werd het vervangen door Dinaso Jeugd.

Het Jong Dinaso groeide nooit uit tot een volwaardige jeugdbeweging. Op de vooravond van de Tweede Wereldoorlog telde het hooguit enkele honderden leden terwijl Kleindinaso een marginaal verschijnsel bleef. Na de capitulatie kwam Ast Fonteyne aan het hoofd van de jeugdorganisatie terwijl Poppe de functie van gebiedsleider kreeg. Er werden verschillende nieuwe initiatieven gestart waaronder de vorming van een Dinaso Meisjesbond maar het is onduidelijk wat dit alles kwantitatief betekende. Na de moeilijkheden in het Verdinaso in januari 1941 verdween Fonteyne en kwam de volledige leiding opnieuw in handen van Poppe die in mei 1941 met het Jong Dinaso toetrad tot de Eenheidsbeweging-VNV. Jong Dinaso fuseerde met het Algemeen Vlaamsch Nationaal Jeugdverbond, de jeugdbeweging van het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV). De Jong Dinaso's die hun beweging volgden, kwamen zo in juli 1941 terecht in de Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen (NSJV). Mede door de invloed van Poppe die een hoge kaderfunctie bekleedde en het NSJV-blad De Jonge Nationaal-Socialist leidde, was de dinaso-ideologie in de jeugdbeweging voelbaar.

Auteur(s)

Jan Creve