Jong Dietschland (1898-1914)

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

driemaandelijks studententijdschrift voor kunst en letteren, achtereenvolgens uitgegeven te Dendermonde (1898-1903), Brussel (1904-1905), Brecht (1905-1906), Dendermonde (1906-1907), Brussel (1907- 1909), Brecht (1909-1914).

Lodewijk Dosfel, toen eerstejaarsstudent te Leuven, nam het initiatief en verzorgde onder verschillende initialen de eerste nummers vrijwel alleen. Later kreeg het blad meer medewerkers zoals Jozef de Cock, J. Eeckhout, Aloïs Walgrave, Jules Persyn, Leo van Puyvelde, J. Buls, Cyriel Verschaeve en Jozef van Mierlo. Vanaf de elfde jaargang bleef hoofdredacteur Dosfel meer op de achtergrond en werd het tijdschrift grotendeels samengesteld door Eeckhout en pater Van Mierlo. Voor de eerste jaargangen kon men slechts een vijftigtal inschrijvers boeken, maar van 1904 af bereikte het blad meer lezers, hoewel het nog lang geen winstgevende zaak was.

Het motto van het tijdschrift "De kunst voor God en Dietschland" en het opschrift "Paus, Koning, Taal, Volk" vertalen de doelstellingen van Jong Dietschland. Het tijdschrift richtte zich tot de jeugd en iedereen die met de opvoeding van jongeren bezig was en trachtte deze meer kennis en smaak inzake kunst bij te brengen en hen tevens aan te zetten tot beoefening van kunst. Het tijdschrift profileerde zich als katholiek en beschouwde aldus het vrijzinnige tijdschrift Vlaanderen (1903-1907) als zijn opposant. Kunst stond volgens het tijdschrift in dienst van het geloof en diende als middel tot de verheerlijking van God. Hoewel Dosfel 'Dietschland' opnam in de titel, wenste het blad zich bewust buiten de Vlaamse strijd te houden. Naast de publicatie van dichtwerk en proza werd de meeste aandacht besteed aan het leveren van kritische bijdragen over alle takken van kunst. Vanaf 1904 bracht Jong Dietschland ook regelmatig een overzicht van verschenen tijdschriften en boeken van belangrijke gebeurtenissen in de kunstwereld. Toen het huis van Dosfel in september 1914 getroffen werd door een oorlogsbrand, hield Jong Dietschland op te bestaan.

Literatuur

R. Roemans, Bibliographie van de moderne Vlaamse literatuur, I, 1930; 
A. de Bruyne, Lodewijk Dosfel 1881-1925. Kulturflamingant, aktivist, nationalist, 1967; 
D. Mattys, Jong Dietschland (1898-1914). Jongeren en kunst omstreeks de eeuwwisseling, KUL, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1994.

Auteur(s)

Lieve Gevers; Martina de Moor