Jong Antwerpen

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

strijdend letterkundig Antwerps studententijdschrift (1890-1914).

Het blad verscheen maandelijks als orgaan van de katholieke en flamingante studentenvereniging Eigen Taal Eigen Zeden. Het was oorspronkelijk een samensmelting van de collegebladen De Goedendag, Iets voor Allen en Het Bijltje. Het richtte zich tot de (vooral Antwerpse) scholieren van het katholiek middelbaar onderwijs, voerde campagne tegen de verfransing van het onderwijs en stimuleerde de studie van de moedertaal. Jong Antwerpen steunde de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding en publiceerde de voordrachten die er gehouden werden. Na de zeventiende jaargang werd de titel en inhoud van het blad omgevormd van een "strijdend Vlaamsgezind studentenblad" tot een "strijdend letterkundig maandblad". In de laatste jaren van zijn bestaan verscheen het blad zeer onregelmatig.

Literatuur

Gedenkboek uitgegeven bij het 25 jarig bestaan der vlaamsche Katholieke Gilde Eigen Taal Eigen Zeden 1887-1912, 1913; 
L. Gevers, Bewogen jeugd. Ontstaan en ontwikkeling van de katholieke Vlaamse studentenbeweging (1830-1894), 1987.

Auteur(s)

Sandra Maes