Jespers, Jozef

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Meerle 14 juli 1895 – Berchem 7 januari 1967).

Deed zijn middelbare studies aan het Klein Seminarie van Hoogstraten en behaalde in 1914 voor de Centrale Examencommissie het diploma van onderwijzer. Van 1914 tot 1927 stond Jespers voor de klas en van 1927 tot 1936 was hij directeur van de Antwerpse parochiale scholen, waarvan hij in 1936 diocesaan inspecteur werd. Hij was achtereenvolgens secretaris en voorzitter van de Katholieke Onderwijzersgilde en stichtte tevens het Sint-Jozefsinstituut voor gehandicapte kinderen.

Jespers was zeer actief in de socio-culturele sector. Hij vervulde een leidende functie in het Algemeen Katholiek Vlaamsch Tooneelverbond, de Federatie van Muziek- en Zangverenigingen, de Katholieke Filmactie, het Davidsfonds, de Hogere Raad voor Volksopleiding, de Hogere Raad voor Dramatische Kunst, de Koninklijke Commissie voor het Landjuweel en de Kempische Doelschuttersbond.

Van 1946 tot 1965 was Jespers senator voor de Christelijke Volkspartij (CVP). In de hoge vergadering vervulde hij onder andere de functie van voorzitter van de Commissie voor Openbaar Onderwijs en legde hij zich toe op wetgevend werk in verband met het basisonderwijs. Als een van de eersten nam hij het in de naoorlogse jaren op tegen de gevolgen van een uit de hand gelopen repressie. Hij was voorzitter van de CVP in Antwerpen-stad en zetelde er in de gemeenteraad van 1953 tot 1959.

Literatuur

P. van Molle, Het Belgisch Parlement. Le Parlement belge, 1894-1969, 1969.

Auteur(s)

Karel C. Peeters; Mark van den Wijngaert