Huyshauwer, August

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Gent 29 januari 1862 – Gent 5 mei 1926).

Was van beroep opzichter-typograaf en werkte mee aan de Gentse krant Het Volk. Onder impuls van een andere letterzetter, Gustaaf Eylenbosch, trad Huyshauwer toe tot de in 1886 gevormde Algemene Bond van Werklieden en Burgers, die in Gent de strijd met de socialistische arbeidersbeweging aanging. In 1894 plaatste de antisocialistische Werkliedenbond hem op de gemengde katholieke eenheidslijst. Hij werd verkozen en bleef volksvertegenwoordiger tot 1900. Van 1902 tot 1904 en van 1908 tot 1926 was hij Kamerlid voor het arrondissement Gent-Eeklo. Samen met Frans van Cauwelaert, Louis Franck, Jan Persoons, Juliaan Delbeke en Edward Anseele ondertekende hij het op 24 maart 1911 ingediende wetsvoorstel tot vernederlandsing van de Gentse universiteit, zoals het door de Tweede hogeschoolcommissie was uitgewerkt. Alhoewel Huyshauwer als lid van de Vlaamsche Katholieke Kamergroep een Vlaamsgezinde reputatie had, bleek hij niet bereid de hardere kern rond Van Cauwelaert en Alfons van de Perre te volgen in hun Vlaamse doeleinden en strategie. In 1913 werd hij gedwongen ontslag te nemen uit de Kamergroep.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog verzette Huyshauwer zich, begin 1916, tegen de vernederlandsing van de hogeschool door Moritz von Bissing. Op 21 december 1921 maakte hij met Van Cauwelaert het wetsvoorstel van 1911 opnieuw bij de Kamer aanhangig.

Literatuur

H.J. Elias, Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte, IV, 1965; 
id., 25 jaar Vlaamse Beweging 1914-1939, I, 1969; 
H. van Velthoven, De Vlaamse kwestie 1830-1914. Macht en onmacht der Vlaamsgezinden, 1982; 
J. de Maeyer (e.a.), Voor 's werkmans recht: de christelijke arbeidersbeweging in Gent 1890-1990, 1990.

Auteur(s)

Guido Provoost; Véronique Laureys